CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ GIÁ ĐIỆN

Hỏi: Cơ sở thực hiện điều chỉnh giá bán điện?

Việc điều chỉnh giá bán điện kể từ ngày 01/12/2017 được thực hiện trên cơ sở:
- Kết quả kiểm tra giá thành sản xuất, kinh doanh điện năm 2016 đã được kiểm toán độc lập và kiểm tra bởi Tổ công tác liên Bộ gồm đại diện: Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Điện lực Việt Nam, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, Ủy ban Kinh tế của Quốc Hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
- Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ; khung giá bán lẻ điện 2016 – 2020 và cơ sở giá bán lẻ điện do EVN xây dựng.

nguồn tin từ:

https://tuoitre.vn/ai-chiu-tac-dong-nhieu-nhat-khi-gia-dien-tang-20171201160733524.htm

 

Hỏi: Cơ sở pháp lý của việc kiểm tra, tính toán giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2016?

1. Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân.

2. Quyết định số 3173/QĐ-BCT ngày 17 tháng 8 năm 2017 về việc kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện; tình hình thực hiện các quy định về thi đua, khen thưởng; công tác thống kê và công tác tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và một số đơn vị thành viên.

nguồn tin từ:

http://www.evn.com.vn/d6/news/TCBC-cua-Bo-Cong-Thuong-ve-viec-cong-bo-chi-phi-san-xuat-kinh-doanh-dien-nam-2016-va-dieu-chinh-gia-ban-le-dien-binh-quan-nam-2017-66-142-20986.aspx

Hỏi: Việc tính toán điều chỉnh giá điện dựa trên các yếu tố nào?

Việc điều chỉnh giá bán điện được thực hiện trên cơ sở kết quả kiểm tra giá thành sản xuất, kinh doanh điện năm 2016 đã được kiểm toán độc lập và kiểm tra bởi Tổ công tác liên Bộ, trong đó có xem xét đến các yếu tố tăng giảm chi phí đầu vào và các khoản chi phí chưa tính vào giá thành sản xuất, kinh doanh điện năm 2016 và chi phí ước thực hiện năm 2017 theo quy định tại Quyết định số Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán điện lẻ bình quân.

 

nguồn tin từ:

https://tuoitre.vn/ai-chiu-tac-dong-nhieu-nhat-khi-gia-dien-tang-20171201160733524.htm

Hỏi: Tăng giá điện ảnh hưởng thế nào đến lạm phát, và chi phí sản xuất của doanh nghiệp?

Thủ tướng đã yêu cầu các Bộ ngành tham gia đóng góp ý kiến về phương án tăng giá điện; theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì giá điện làm tăng 0,07% giá sản xuất và làm tăng 0,08% CPI trong năm 2017

 

nguồn tin từ:

https://baomoi.com/tang-gia-dien-khien-ho-tieu-dung-phai-chi-them-tien-tap-doan-dien-luc-vn-noi-gi/c/24153561.epi

Hỏi: Tác động việc tăng giá điện đến các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh?

Giá bán điện bình quân sau điều chỉnh tăng 6,08% so với trước đây. Trong đó giá điện giờ thấp điểm tăng ít, các khách hàng doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có thể sắp xếp, ưu tiên sử dụng điện giờ thấp điểm để giảm chi phí mua điện.

nguồn tin từ:

http://dantri.com.vn/kinh-doanh/dang-hop-bao-ve-tang-gia-dien-viec-dieu-chinh-gia-dien-co-tinh-den-ho-tro-cho-nguoi-ngheo-20171201141600908.htm

Hỏi: Mức tăng giá điện ảnh hưởng đến khách hàng sinh hoạt như thế nào?

Trên web cskh.cpc.vn đã có chức năng "tính tiền điện khi đổi giá", quý khách hàng có thể tham khảo.

Với khách hàng sinh hoạt, mức tăng giá điện ảnh hưởng không đáng kể. Cụ thể:

- Hộ dùng 50 kWh/tháng tăng 3.250 đồng.

- Hộ dùng 50 kWh/tháng đến 100 kWh là 6.600 đồng.

- Hộ dùng từ 200 kWh/tháng là 13.800 đồng.

- Hộ dùng từ 200 kWh/tháng là 23.600 đồng.

- Hộ dùng 300 kWh là 34.800 đồng.

- Hộ dùng từ 400 kWh trở lên chi phí tăng 34.800 đồng.

 

nguồn tin từ:

https://tuoitre.vn/ai-chiu-tac-dong-nhieu-nhat-khi-gia-dien-tang-20171201160733524.htm-

Hỏi: Giá điện mới sẽ ảnh hưởng thế nào đến người nghèo?

Lần điều chỉnh này, Chính phủ tiếp tục hỗ trợ các hộ nghèo, hộ chính sách theo mức 30kW giờ/tháng theo biểu giá bậc thang đầu tiên (dưới 50kW giờ/tháng) với mức hỗ trợ khoảng 51 nghìn đồng/tháng. Tổng số tiền hỗ trợ dùng điện cho các hộ nghèo, hộ chính sách khoảng 2.500 tỷ đồng/năm.

 

nguồn tin từ:

http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/34883502-tac-dong-cua-viec-dieu-chinh-gia-ban-le-dien-binh-quan-nam-2017.html

Hỏi: Văn bản pháp lý liên quan đến việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội?

- Thông tư 190/TT-BTC ngày 11/12/2014 về quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội.

- Quyết định số 60/2014/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 về quy định tiêu chí hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện.

- Quyết định 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.

Hỏi: Điện lực có thông báo và thỏa thuận lại trong HĐMBĐ với KH về việc thay đổi giá điện?

- Bộ công thương đã có thông cáo báo chí ngày 30/11/2017 về việc công bố chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2016 và điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân năm 2017 rộng rãi trên các phương tiện truyền thông.

- Lãnh đạo Bộ Công Thương và Tập Đoàn Điện lực Việt Nam đã họp báo chính thức về việc điều chỉnh giá điện vào chiều ngày 01/12/2017.

- EVNCPC đã đăng tải và niêm yết Quyết định 4495/QĐ-BCT Quy định về giá bán điện từ ngày 1/12/2017 trên webiste cskh.cpc.vn nhằm thông báo rộng rãi đến tất cả khách hàng sử dụng điện.

- EVNCPC đã thực hiện chốt chỉ số công tơ ngày 1/12/2017 cho các khách hàng bán buôn, khách hàng ngoài sinh hoạt và thông báo đến khách hàng trong vòng 24 giờ.

- Theo thông tư số 19/2014/TT-BCT ngày 18/06/2014 về việc ban hành mẫu hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt: Điều 4, phần" Các điều khoản chung" nêu rõ:

1. Giá điện: Giá bán lẻ điện sinh hoạt theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Khi giá điện thay đổi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì giá mới được áp dụng và các bên không phải ký lại Hợp đồng.

Nguồn tin từ

http://www.moit.gov.vn/web/guest/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/ve-cong-bo-chi-phi-san-xuat-kinh-doanh-%C4%91ien-nam-2016-va-%C4%91ieu-chinh-gia-ban-le-%C4%91ien-binh-quan-nam-2017-9715-22.html