Để biết thêm chi tiết, hãy gọi
1900 1909
hoặc đơn vị Điện lực gần nhất.

Danh sách một số nhà cung cấp hệ thống điện mặt trời trên mái nhà

(chỉ có tính chất tham khảo, đề nghị Quý khách hàng tìm hiểu thông tin trên Internet và phương tiện thông tin đại chúng)
- Trung tâm sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung.
- Công ty CP đầu tư và phát triển NLMT Bách Khoa (Solar BK)
- Công ty TNHH Kỹ thuật năng lượng môi trường Bảo Gia Khang
- Công ty CP Điện mặt trời Vũ Phong
- Công ty CP Năng lượng Kingtek
- Công ty TNHH Kỹ thuật Đạt
- Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Cơ điện - Điện tử Việt Linh....

Bước 1: Đăng ký bán điện

Khách hàng đăng ký bán điện mặt trời trên mái nhà với Điện lực quản lý địa bàn.

Bước 2: Kiểm tra đấu nối

Điện lực kiểm tra, thử nghiệm các điều kiện đấu nối vào lưới của hệ thống điện .

Bước 3: Lắp đặt công tơ và ký thỏa thuận

Điện lực lắp đặt công tơ 2 chiều và ký Biên bản thỏa thuận tạm thời về xác nhận chỉ số công tơ và điện năng giao nhận đối với các dự án điện mặt trời trên mái nhà với khách hàng.

Bước 4 : Ghi chỉ số công tơ

Hàng tháng, Điện lực ghi nhận sản lượng điện giao nhận theo lịch ghi chỉ số được quy định ở Hợp đồng mua bán điện với khách hàng.

Bước 5: Thanh toán tiền điện

- Đối với sản lượng điện khách hàng nhận từ lưới: thanh toán theo quy định tại hợp đồng mua bán điện đã ký kết.
- Đối với lượng điện dư của khách hàng phát lên lưới điện: thanh toán theo hướng dẫn của Bộ Công thương và Bộ tài chính.

1. Quyết định 11/2017/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam : Xem tại đây

2. Quyết định số 02/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam: Xem tại đây

3. Quyết định 67/QĐ-EVN về việc phân cấp, ủy quyền ký kết và thực hiện Hợp đồng mua bán điện đối với các dự án điện mặt trời trên mái nhà: Xem tại đây

4. Thông tư 16/2017/TT-BCT Quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời: Xem tại đây

5. Thông tư số 05/2019/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công thương: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2017/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời: Xem tại đây

6. Thông tư 39/2015/TT-BCT Quy định hệ thống điện phân phối: Xem tại đây

7. Văn bản 1337/EVN-KD về việc hướng dẫn thực hiện tạm thời đối với các dự án điện mặt trời trên mái nhà: Xem tại đây

8. Văn bản 2230/EVNCPC-KD về việc hướng dẫn tạm thời đối với các dự án điện mặt trời trên mái nhà: Xem tại đây

9. Văn bản 8219/EVNCPC-KT+KD+QLĐT về việc quy định giải pháp công nghệ hệ thống điện mặt trời áp mái nối lưới: Xem tại đây