1. Quyết định 11/2017/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam : Xem tại đây

2. Quyết định 67/QĐ-EVN về việc phân cấp, ủy quyền ký kết và thực hiện Hợp đồng mua bán điện đối với các dự án điện mặt trời trên mái nhà: Xem tại đây

3. Thông tư 16/2017/TT-BCT Quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời: Xem tại đây

4. Thông tư 39/2015/TT-BCT Quy định hệ thống điện phân phối: Xem tại đây

5. Văn bản 1337/EVN-KD về việc hướng dẫn thực hiện tạm thời đối với các dự án điện mặt trời trên mái nhà: Xem tại đây

6. Văn bản 2230/EVNCPC-KD về việc hướng dẫn tạm thời đối với các dự án điện mặt trời trên mái nhà: Xem tại đây

7. Văn bản 8219/EVNCPC-KT+KD+QLĐT về việc quy định giải pháp công nghệ hệ thống điện mặt trời áp mái nối lưới: Xem tại đây