1. Hình thức pháp lý

Trung tâm chăm sóc khách hàng Điện lực miền Trung được Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Trung thành lập theo Quyết định số 3961 QĐ-EVNCPC ngày 12/6/2015, triển khai đi vào hoạt động từ 01/7/2015.

Trung tâm CSKH là đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty  Điện lực miền Trung, hoạt động dưới hình thức chi nhánh của Tổng công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các quy định pháp luật có liên quan.2. Tên và trụ sở Trung tâm chăm sóc khách hàng

 • Tên: Trung tâm Chăm sóc Khách hàng Điện lực miền Trung– Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Trung.
 • Tên giao dịch quốc tế: Central Power Corporation Contact Center
 • Tên viết tắt tiếng Anh: EVNCPC.CC
 • Trụ sở giao dịch: Tầng 4, số 393 Trưng Nữ vương, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.
 • Hotline: 1900 1909
 • Website: http://cskh.cpc.vn
 • Email: cskh@cpc.vn

3. Mô hình tổ chức của Trung tâm chăm sóc khách hàng


      -     Giám đốc: ông Lê Văn Tường

-          Các phòng chức năng:

 • Phòng chăm sóc khách hàng: Quản lý đội ngũ điện thoại viên, quản lý chất lượng, đào tạo điện thoại viên;
 • Phòng Kỹ thuật: quản lý hệ thống trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông;
 • Phòng Tổng hợp: Thực hiện các chức năng phụ trợ cho Trung tâm.

4. Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm chăm sóc khách hàng

 • Là đầu mối tập trung thực hiện công tác chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Trung.
 •  Thực hiện công tác chăm sóc khách hàng đúng quy định, chủ trương, chính sách của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Trung.
 • Cung cấp cho khách hàng một kênh tiếp cận thuận tiện, nhanh chóng đến các dịch vụ của các Công ty Điện lực.
 • Chủ động cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng đến khách hàng, mang lại sự hài lòng cho khách hàng.
 • Giám sát chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại các Công ty Điện lực thành viên.
 • Không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ của Tổng công ty cho khách hàng.

5. Lĩnh vực, ngành nghề hoạt động của Trung tâm chăm sóc khách hàng

 • Dịch vụ chăm sóc khách hàng sử dụng điện;
 • Dịch vụ tư vấn về phát triển khách hàng và sử dụng điện, hướng dẫn các thủ tục, giải đáp các thắc mắc của khách hàng, đánh giá sự hài lòng của khách hàng; cung cấp thông tin về điện và các lĩnh vực khác cho khách hàng;
 • Giao dịch và liên kết thông tin với các đối tác và đơn vị liên quan trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng;
 • Thống kê, tổng hợp và phân tích số liệu về lưu lượng cuộc gọi, tỷ lệ phục vụ và năng suất làm việc định kỳ; từ đó phát triển chăm sóc khách hàng trong những lĩnh vực khác;
 • Dịch vụ chăm sóc khách hàng trong các lĩnh vực khác;
 • Đào tạo về lĩnh vực chăm sóc khách hàng;
 • Các ngành nghề khác được EVNCPC ủy quyền hoặc bổ sung để hoạt động theo quy định của pháp luật hiện hành

6. Quy mô của Trung tâm chăm sóc khách hàng

 • Số khách hàng phục vụ: 3,6 triệu khách hàng trên địa bàn 13 Tỉnh miền Trung và Tây nguyên
 • Các kênh liên lạc mà khách hàng có thể kết nối với Trung tâm là: Điện thoại, SMS, email, web, chat.
 • Chế độ làm việc 24/7.
 • Tổng số nhân sự của Trung tâm: 46 người