Dịch vụ cung cấp điện mới

CẤP ĐIỆN SINH HOẠT
CẤP ĐIỆN NGOÀI SINH HOẠT

DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN

THAY ĐỔI CÔNG SUẤT SỬ DỤNG ĐIỆN/ THAY ĐỔI LOẠI CÔNG TƠ
THAY ĐỔI VỊ TRÍ THIẾT BỊ ĐO ĐẾM
THAY ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐIỆN
THAY ĐỔI ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG ĐIỆN
THAY ĐỔI CHỦ THỂ HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN
KIỂM TRA CÔNG TƠ VÀ THIẾT BỊ ĐO ĐẾM
CẤP ĐIỆN TRỞ LẠI KHI KHÁCH HÀNG ĐÃ TẠM NGỪNG SỬ DỤNG ĐIỆN
THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐÃ ĐĂNG KÝ
THAY ĐỔI HÌNH THỨC THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN
XỬ LÝ BÁO MẤT ĐIỆN
GIA HẠN HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN
CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN
Thanh toán trực tuyến

CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ

Dịch vụ tra cứu thông tin
Tư vấn sử dụng dịch vụ điện
Tư vấn thiết kế, xây dựng, nghiệm thu, bảo trì/bảo dưỡng, vận hành công trình điện
Giải đáp kiến nghị của Khách hàng