EVNCPC kính thông báo: Ngân hàng Vietcombank (VCB) đã xác định rõ nguyên nhân và khắc phục sự cố trích tiền điện 2 lần, hoàn trả tiền đã thu trùng cho toàn bộ khách hàng bị ảnh hưởng.
Nếu Quý khách gặp vướng mắc về việc trừ tiền điện 2 lần của VCB, vui lòng gửi email về địa chỉ
cskh@cpc.vn hoặc gửi SMS theo cú pháp
TD2lan_VCB_MaKH đến số 8088, hoặc liên hệ tổng đài CSKH 19001909 để được hỗ trợ xử lý. Trân trọng cảm ơn.

Trong đó: 
<MaKH> là dãy chữ số gồm 13 ký tự, bắt đầu bằng chữ “PP”, “PQ” hoặc “PC”.
<_> : Dấu “_” tượng trưng cho 1 khoảng trắng trong tin nhắn.