Tất cả vì sự tiện dụng

Mọi lợi ích trong ứng dụng đều nhắm đến mục tiêu vì sự tiện lợi cho khách hàng. Ứng dụng cho phép tra cứu thông tin Hóa đơn tiền điện, các thông tin về lịch cắt điện, lịch ghi chỉ số...

Thông báo cho khách hàng những tin mới nhất.