PC Gia Lai:Tuyên truyền tiết kiệm điện trong trường học

  • Cập nhật ngày 21/05/2018

Việc giáo dục tuyên truyền tiết kiệm điện cho các em học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường là việc làm thiết thực đã và đang được PC Gia Lai phối hợp với Ngành giáo dục Gia Lai tỉnh Gia Lai chung tay thực hiện. Phóng sự do PC Gia Lai thực hiện.


PC Gia Lai