PC Quảng Nam đẩy mạnh thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt

  • Cập nhật ngày 09/04/2019
Ngay từ đầu năm 2019, PC Quảng Nam đã tập trung triển khai kế hoạch "Thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đến khách hàng dùng điện" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
PC Quảng Nam đẩy mạnh thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt

Nhân viên PC Quảng Nam tích cực tuyên truyền đến khách hàng về tiện ích trong thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt

Trong sự phát triển của khoa học công nghệ, việc thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đã trở thành một xu hướng tích cực để khách hàng lựa chọn. Đặc biệt, sử dụng các kênh thanh toán tiền tự động qua ngân hàng sẽ mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng bởi tính an toàn và tiết kiệm thời gian, giảm chi phí xã hội về tổ chức hoạt động thanh toán như in, bảo quản, kiểm đếm tiền mặt.

Tính đến 28/02/2019, PC Quảng Nam đã ký hợp đồng dịch vụ thanh toán tiền điện qua các ngân hàng/tổ chức trung gian thu hộ (TCTGTH) gồm: Thanh toán qua bưu điện, 13 ngân hàng và các dịch vụ thanh toán trực tuyến như Bankplus, ví điện tử Momo, ECpay, Payoo… Tỷ lệ thu qua ngân hàng/TCTGTH đạt hơn 49% trong tổng số khách hàng dùng điện, tương ứng 81,3% doanh thu phát sinh tiền điện hàng tháng, trong đó tỷ lệ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt đạt 30,3% thu qua ngân hàng/ TCTGTH.

PC Quảng Nam phấn đấu đến cuối năm 2019 sẽ đạt trên 25% tổng số khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt. Đây là nhiệm vụ khó khăn, đòi hỏi nỗ lực rất lớn của CBCNV Công ty mới có thể hoàn thành.

Trên cơ sở văn bản 1457/QĐ-UBND, quyết định ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt và Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công và chi trả các chương trình an sinh xã hội, PC Quảng Nam làm việc với các ngân hàng về việc hỗ trợ vận động khách hàng thanh toán tiền điện theo hình thức trích tiền tự động; phát động thi đua trong toàn Công ty, tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng như báo, đài, in băng rôn, tờ rơi...

Để thực hiện được mục tiêu đề ra, PC Quảng Nam đã đưa ra nhiều giải pháp cụ thể như: Giao chỉ tiêu cho từng nhóm các Điện lực, lập chi tiết cho từng hình thức thu, từng đối tác và phân công cụ thể trách nhiệm cho từng bộ phận, đồng thời cử nhân viên đến các cơ quan, ban ngành và các trường học trên địa bàn quản lý để tuyên truyền, vận động khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt. Từng Điện lực cũng giao cho mỗi CBCNV là một tuyên truyền viên trong việc tuyên truyền lợi ích thu tiền điện không dùng tiền mặt, hỗ trợ khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ nhằm góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng trên địa bàn quản lý.

Với sự quan tâm giúp đỡ của các cơ quan, ban ngành, sự tích cực vận động của CBCNV trong đơn vị cùng với điều kiện thuận lợi có nhiều phòng giao dịch ngân hàng trên địa bàn, số lượng khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đang tăng lên. Các Điện lực và các phòng liên quan của PC Quảng Nam tiếp tục đẩy mạnh triển khai công tác tuyên truyền, làm thay đổi nhận thức của khách hàng, nhận thấy những ưu điểm, thuận tiện khi thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt.

Phương Dung - Kiều Mỹ