EVN HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 ĐỐI VỚI TIÊU CHÍ VỀ ĐIỆN

  • Cập nhật ngày 03/10/2019

👉 Đến năm 2019, EVN đã cấp điện đến 100% số xã, trong đó có 8.072/8.902 xã (khoảng 90,7%) trên cả nước đạt tiêu chí số 4 về Nông thôn mới, tăng gần 46% so với năm 2010 và tăng 8,3% so với thời điểm năm 2015.

👉 Với vai trò chủ lực, nòng cốt trong nhiệm vụ này, EVN và các đơn vị thành viên đã:

☑️ Huy động hơn 81.700 tỷ đồng từ nhiều nguồn vốn để đầu tư nâng cấp hệ thống điện nông thôn.

☑️ Tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn với tổng số gần 6.000 xã (do các tổ chức quản lý điện địa phương không đủ năng lực quản lý).

☑️ Đầu tư khoảng 8.000 tỷ đồng để cải tạo lưới điện sau tiếp nhận.

☑️ Tiếp nhận quản lý, bán điện trực tiếp tới hơn 6,2 triệu hộ dân nông thôn (từ các tổ chức quản lý điện địa phương nói trên), đảm bảo cho các hộ được sử dụng điện chất lượng, an toàn, ổn định và mua điện theo đúng giá quy định của Nhà nước.

☑️ Tiếp nhận quản lý và bán điện tại 11/12 huyện đảo, đảm bảo cấp điện ổn định, liên tục 24/24h phục vụ nhân dân trên các đảo, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo, an ninh chính trị và xã hội.

☑️ Bù lỗ gần 1.500 tỷ đồng cho các huyện đảo, xã đảo sử dụng nguồn điện diesel tại chỗ (do giá thành sản xuất điện đắt hơn nhiều so với giá bán điện đến các hộ dân).

Xem thêm thông tin tại: https://www.evn.com.vn/d6/news/Dien-da-di-truoc-mot-buoc-trong-xay-dung-nong-thon-moi-6-12-24402.aspx