CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

- Bưu điện

Nộp tiền mặt tại bưu điện địa phương.

- Ví điện tử

Mỗi ví điện tử cá nhân gắn liền với duy nhất một số điện thoại di động, hàng tháng ECPay sẽ gửi thông báo điện qua số điện thoại này. Để mua hàng hóa/ dịch vụ trên website của các doanh nghiệp chấp nhận thanh toán, Quý khách thực hiện đăng ký ví điện tử cá nhân và nạp tiền cho Ví. Để minh họa cho việc thanh toán qua ví điện tử dưới đây là cách thức thanh toán qua ví eDong.

Quý khách nạp tiền vào tài khoản eDong theo một trong những cách sau:

1.Tại quầy ECPay: Điền thông tin vào mẫu Giấy nộp tiền của ECPay với nội dung “Nạp vào tài khoản xxxxx (Số TK eDong của quý khách)” và thực hiện nạp tiền.

2.Tại quầy Ngân hàng: Điền thông tin vào mẫu Giấy nộp tiền của Ngân hàng để nộp tiền vào tài khoản ECPay với nội dung “Nạp vào tài khoản xxxxx (Số TK eDong của quý khách)” và thực hiện nạp tiền.

3.Chuyển khoản qua Internet Banking/SMS Banking: Thực hiện lệnh chuyển khoản vào tài khoản ECPay với nội dung “Nạp vào tài khoản xxxxx (Số TK eDong của quý khách)”.

4.Chuyển tiền giữa các tài khoản eDong: Soạn cú pháp [CK matkhau soTKden sotien] gửi tới 6189.

LỰA CHỌN PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN:

1.Phương thức 1: Đăng ký thanh toán tự động định kỳ vào ngày … hàng tháng:

Hàng tháng, ECPay gửi thông báo số tiền điện phát sinh trong tháng tới quý khách. Sau đó, ECPay sẽ tự động cắt tiền từ tài khoản eDong của quý khách để thanh toán tiền điện và đồng thời gửi tin nhắn thông báo thanh toán thành công cho quý khách.

(Lưu ý: Số dư trong tài khoản eDong của bạn đủ để thanh toán tiền điện)

 2.Phương thức 2: Chủ động nộp tiền và thanh toán trực tiếp theo các cách sau:

Cách 1: Thao tác tra cứu hóa đơn và nộp tiền điện bằng SMS:

Quý khách soạn tin nhắn theo cú pháp [Makhachhang] gửi 6189 để Tra cứu hóa đơn.

Quý khách soạn tin nhắn theo cú pháp [TTD matkhau makhachhang] gửi 6189 để Thanh toán tiền điện.

Cách 2: Nộp tiền điện tại điểm thu ECPay:

Quý khách tới điểm thu ECPay và thông báo mã khách hàng cho nhân viên điểm thu đề nghị thanh toán hóa đơn tiền điện.

Sau khi nhân viên điểm thu thực hiện thao tác thanh toán, hệ thống ECPay tự động gửi tin nhắn xác nhận thanh toán thành công tới khách hàng.

Nhân viên điểm thu ECPay in và giao phiếu thu cho khách hàng.

Cách 3: Nộp tiền điện qua kênh Internet Banking/SMS Banking hoặc tại Quầy Ngân hàng:

- Kênh Internet Banking/SMS Banking: thực hiện lệnh thanh toán tiền điện với thông tin và nội dung:

“Thanh toán tiền điện: Mã khách hàng xxxxx; Số điện thoại: xxxxx”.

(Quý khách điền Mã khách hàng của hóa đơn tiền điện cần thanh toán và Số điện thoại đăng ký nhận tin nhắn thông báo tình trạng giao dịch).

- Tại Quầy Ngân hàng

Bước 1: Chọn tài khoản chuyên thu của ECPay

Bước 2: Thực hiện chuyển khỏan thực hiện 1 trong các cách

Cách 1: qua SMS banking/ Internet banking: nội dung “Nạp vào tài khoản XXXXXX (Số TK tiền điện của quý khách)”

Cách 2: Khách hàng điền vào giấy nộp tiền vào tài khoản của eDong