THÔNG TIN CÁC TIÊU CHUẨN DỊCH VỤ
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG
TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

TỔNG QUAN CÁC DỊCH VỤ ĐIỆN

DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI HẠ ÁP

DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TRUNG ÁP

CÁC DỊCH VỤ MIỄN PHÍ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ

CÁC DỊCH VỤ CÓ CHI PHÍ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ

KIỂM TRA/ KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ ĐO ĐẾM

Chi tiết Quy định về các dịch vụ điện trong EVN có hiệu lực từ ngày 02/04/2021: XEM TẠI ĐÂY

>
DANH MỤC CÁC LOẠI DỊCH VỤ CUNG CẤP CHO KHÁCH HÀNG

Phạm vi cung cấp dịch vụ: Khách hàng sử dụng điện 13 tỉnh/ thành phố miền Trung và Tây Nguyên (từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và 04 tỉnh Tây Nguyên)