Chọn đơn vị Điện lực

Mã xác thực

Tên khách hàng

Xác nhận mã xác thực

Mã yêu cầu cấp điện

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tra cứu tiến độ
|
Ký hồ sơ qua mã OTP
|
Ký hồ sơ qua USB Token

Bước 1. Vào website cskh.cpc.vn => chọn “Dịch vụ điện trực tuyến”.


Bước 2. Chọn “Theo dõi tiến độ cấp điện”


Bước 3. Để tìm kiếm thông tin yêu cầu cấp điện có 2 cách

- C1: Nếu KH đã biết mã yêu cầu cấp điện thì nhập các thông tin đơn vị điện lực, mã yêu cầu cấp điện và chọn “Tìm kiếm yêu cầu”- C2: Nếu KH không nhớ mã yêu cầu cấp điện, chọn đơn vị điện lực đăng ký cấp điện, nhập tên người yêu cầu cấp điện vào “Tên khách hàng” và chọn “Tìm kiếm yêu cầu”. Trong danh sách kết quả, click vào “Chọn” với dòng kết quả có thông tin khách hàng cần tìm.


Bước 4. Hệ thống tìm kiếm thông tin tình trạng tiến độ cấp điện hiện tại trên CMIS và các giấy tờ tương ứng cần ký số giữa điện lực và khách hàng (nếu có).

Thông tin tiến độ cấp điện ở tab “Tiến độ xử lý”.

Các hồ sơ giấy tờ cần ký số ở tab “Hồ sơ giấy tờ”Nếu KH có giấy tờ cần phải ký số thì sẽ hiện thông tin danh sách các giấy tờ


Các bước chuẩn bị

Lưu ý: Hiện tại chỉ hỗ trợ ký hồ sơ qua USB Token trên máy tính Windows và chưa hỗ trợ ký hàng loạt (mỗi lần ký 01 file).

Trước khi thực hiện ký hồ sơ qua USB Token, quý khách hàng thực hiện chuẩn bị các bước như sau:

1. Tải về và cài đặt EvnSignerClient theo hướng dẫn kèm theo tại đây

2. Chạy chương trình EvnSignerClient theo hướng dẫn đã tải

3. Đảm bảo đã cắm USB Token vào máy tính


Tiến hành ký số hoặc yêu cầu hiệu chỉnh

Để tiến hành xem giấy tờ, KH chọn vào biểu tượng chi tiết tương ứng với giấy tờ cần ký số.

Cửa sổ chi tiết giấy tờ hiển thị, trong đó:1. “XEM VĂN BẢN GỐC” : KH có thể click chọn để mở file pdf full màn hình trình duyệt để xem hoặc tải về nội dung giấy tờ.

(Lưu ý : đây trình đọc pdf mặc định của trình duyệt nên yêu cầu máy tính phải cài các phần mềm đọc pdf như foxit reader, adobe pdf reader, … để được hỗ trợ).

2. “Tôi đã đọc, hiểu và đồng ý với dự thảo” : KH cần click chọn để đồng ký trước khi tiến hành ký số.

3. “Ký số”: click chọn vào mục 2 sau đó chọn mục 3 để tiến hành ký số.

4. “Yêu cầu hiệu chỉnh”: click chọn nếu muốn yêu cầu hiệu chỉnh nội dung của giấy tờ (nếu có sai sót).

Sau khi xem, nếu muốn hiệu chỉnh giấy tờ, KH chọn vào “Yêu cầu hiệu chỉnh”, cửa sổ nhập yêu cầu hiệu chỉnh xuất hiện.KH nhập nội dung ĐL cần hiệu chỉnh trên dự thảo và chọn “Gửi yêu cầu”.

Nếu nội dung dự thảo đã chính xác, KH tiến hành đồng ký và ký số theo các bước sau :

B1. Click chọn “Tôi đã đọc, hiểu và đồng ý với dự thảo” .

B2. Click “Ký số”

B3. Chọn hình thức ký "Bằng mã OTP" và chọn “Tiếp tục”.B4. Chọn hình thức nhận mã OTP (email hoặc SMS) và chọn “Nhận mã xác thực”.

Lưu ý: thông tin email và sms được lấy từ thông tin liên hệ của KH khi đăng ký yêu cầu cấp điện.B5. KH sẽ nhận được mã OTP tương ứng qua SMS hoặc email, tiến hành nhập mã OTP và chọn “Xác thực”.Ví dụ nội dung OTPB6. Hệ thống sẽ verify OTP và thông báo thành công nếu mã đúng.Ngoài ra, KH có thể tiến hành ký số hàng loạt giấy tờ liên quan 1 lần bằng cách tick chọn vào các giấy tờ tương ứng và chọn “Đồng ý và ký số”. Sau đó tiến hành các bước từ B3 như trên.KH nhập nội dung ĐL cần hiệu chỉnh trên dự thảo và chọn “Gửi yêu cầu”.

Nếu nội dung dự thảo đã chính xác, KH tiến hành đồng ký và ký số theo các bước sau :

B1. Click chọn “Tôi đã đọc, hiểu và đồng ý với dự thảo” .

B2. Click “Ký số”

B3. Chọn hình thức ký "Bằng chứng thư số USB Token" và chọn “Tiếp tục”.B4. Kiểm tra lại các điều kiện đã chuẩn bị ở bước chuẩn bị, nếu đã đầy đủ thì chọn “Tiến hành ký”.B5. Chọn chứng thư số và nhập mã pin để ký (đang ví dụ đối với chứng thư số do VNPT cấp).

B6. Hệ thống sẽ tiến hành ký hồ sơ và thông báo thành công nếu chứng thư số hợp lệ.