EVNCPC – Triển khai cung cấp các dịch vụ điện theo phương thức điện tử

- Mang đến cho khách hàng sự thuận tiện, nhanh chóng và thực hiện các giao dịch mua bán điện với Điện lực ở mọi lúc mọi nơi;

- Tiết kiệm thời gian của khách hàng khi thực hiện ký kết, thay đổi, bổ sung Hợp đồng mua bán điện;

- Dễ dàng truy cập, theo dõi và thực hiện các giao dịch với Điện lực;

- Nhận thông báo và xác thực giao dịch bằng Email, SMS, chữ ký điện tử dễ dàng;

- Phù hợp xu thế xã hội khi ngày càng nhiều khách hàng sử dụng thiết bị thông minh.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Quá trình cấp điện
Quá trình thực hiện yêu cầu

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

1.Hướng dẫn về áp dụng hợp đồng điện tử đối với hợp đồng mua bán điện: Xem tại đây

2.Bộ thông tin và truyền thông phúc đáp văn bản số 5577/EVN-PC của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc hướng dẫn áp dụng hợp đồng điện tử đối với hợp đồng mua bán điện: Xem tại đây

3.Bộ công thương trả lời công văn số 5577/EVN-PC của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị có ý kiến đối với việc áp dụng hợp đồng mua bán điện theo hình thức điện tử: Xem tại đây

QUÁ TRÌNH CẤP ĐIỆN

Bước 1. Vào website cskh.cpc.vn => chọn “Dịch vụ điện trực tuyến”.


Bước 2. Chọn “Theo dõi tiến độ cấp điện”


Bước 3. Để tìm kiếm thông tin yêu cầu cấp điện có 2 cách

- C1: Nếu KH đã biết mã yêu cầu cấp điện thì nhập các thông tin đơn vị điện lực, mã yêu cầu cấp điện và chọn “Tìm kiếm yêu cầu”- C2: Nếu KH không nhớ mã yêu cầu cấp điện, chọn đơn vị điện lực đăng ký cấp điện, nhập tên người yêu cầu cấp điện vào “Tên khách hàng” và chọn “Tìm kiếm yêu cầu”. Trong danh sách kết quả, click vào “Chọn” với dòng kết quả có thông tin khách hàng cần tìm.


Bước 4. Hệ thống tìm kiếm thông tin tình trạng tiến độ cấp điện hiện tại trên CMIS và các giấy tờ tương ứng cần ký số giữa điện lực và khách hàng (nếu có).

Thông tin tiến độ cấp điện ở tab “Tiến độ xử lý”.

Các hồ sơ giấy tờ cần ký số ở tab “Hồ sơ giấy tờ”Nếu KH có giấy tờ cần phải ký số thì sẽ hiện thông tin danh sách các giấy tờ


Bước 5. Tiến hành ký số hoặc yêu cầu hiệu chỉnh

Để tiến hành xem giấy tờ, KH chọn vào biểu tượng chi tiết tương ứng với giấy tờ cần ký số.

Cửa sổ chi tiết giấy tờ hiển thị, trong đó:1. “XEM VĂN BẢN GỐC” : KH có thể click chọn để mở file pdf full màn hình trình duyệt để xem hoặc tải về nội dung giấy tờ.

(Lưu ý : đây trình đọc pdf mặc định của trình duyệt nên yêu cầu máy tính phải cài các phần mềm đọc pdf như foxit reader, adobe pdf reader, … để được hỗ trợ).

2. “Tôi đã đọc, hiểu và đồng ý với dự thảo” : KH cần click chọn để đồng ký trước khi tiến hành ký số.

3. “Ký số”: click chọn vào mục 2 sau đó chọn mục 3 để tiến hành ký số.

4. “Yêu cầu hiệu chỉnh”: click chọn nếu muốn yêu cầu hiệu chỉnh nội dung của giấy tờ (nếu có sai sót).

Sau khi xem, nếu muốn hiệu chỉnh giấy tờ, KH chọn vào “Yêu cầu hiệu chỉnh”, cửa sổ nhập yêu cầu hiệu chỉnh xuất hiện.KH nhập nội dung ĐL cần hiệu chỉnh trên dự thảo và chọn “Gửi yêu cầu”.

Nếu nội dung dự thảo đã chính xác, KH tiến hành đồng ký và ký số theo các bước sau :

B5.1. Click chọn “Tôi đã đọc, hiểu và đồng ý với dự thảo” .

B5.2. Click “Ký số”

B5.3. Chọn hình thức nhận mã OTP (email hoặc SMS) và chọn “Nhận mã xác thực”.

Lưu ý: thông tin email và sms được lấy từ thông tin liên hệ của KH khi đăng ký yêu cầu cấp điện.B5.4. KH sẽ nhận được mã OTP tương ứng qua SMS hoặc email, tiến hành nhập mã OTP và chọn “Xác thực”.Ví dụ nội dung OTPB5.5. Hệ thống sẽ verify OTP và thông báo thành công nếu mã đúng.Ngoài ra, KH có thể tiến hành ký số hàng loạt giấy tờ liên quan 1 lần bằng cách tick chọn vào các giấy tờ tương ứng và chọn “Đồng ý và ký số”. Sau đó tiến hành các bước từ B5.3 như trên.Chi tiết: Xem tại đây


QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN YÊU CẦU

Bước 1. Vào website cskh.cpc.vn => chọn “Dịch vụ điện trực tuyến”.


Bước 2. Chọn “Theo dõi tiến độ yêu cầu” (trong mục Dịch vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện)


Bước 3. Tiến hành đăng nhập tài khoản web cskh

Bước 4. Để tìm kiếm các yêu cầu của KH, chọn “Tìm kiếm yêu cầu”.


Bước 5. Click “Chọn” yêu cầu cần tìm kiếm.

Bước 6. Tiến độ xử lý yêu cầu hiển thị bao gồm 2 tab

“Tiến độ xử lý” : tiến độ xử lý yêu cầu hiện tại của điện lực.

“Hồ sơ giấy tờ” : các hồ sơ giấy tờ cần ký số nếu có.Nếu KH có giấy tờ cần phải ký số thì sẽ hiện thông tin danh sách các giấy tờ


Bước 7. Tiến hành ký số hoặc yêu cầu hiệu chỉnh

Để tiến hành xem giấy tờ, KH chọn vào biểu tượng chi tiết tương ứng với giấy tờ cần ký số.

Cửa sổ chi tiết giấy tờ hiển thị, trong đó:1. “XEM VĂN BẢN GỐC” : KH có thể click chọn để mở file pdf full màn hình trình duyệt để xem hoặc tải về nội dung giấy tờ.

(Lưu ý : đây trình đọc pdf mặc định của trình duyệt nên yêu cầu máy tính phải cài các phần mềm đọc pdf như foxit reader, adobe pdf reader, … để được hỗ trợ).

2. “Tôi đã đọc, hiểu và đồng ý với dự thảo” : KH cần click chọn để đồng ký trước khi tiến hành ký số.

3. “Ký số”: click chọn vào mục 2 sau đó chọn mục 3 để tiến hành ký số.

4. “Yêu cầu hiệu chỉnh”: click chọn nếu muốn yêu cầu hiệu chỉnh nội dung của giấy tờ (nếu có sai sót).

Sau khi xem, nếu muốn hiệu chỉnh giấy tờ, KH chọn vào “Yêu cầu hiệu chỉnh”, cửa sổ nhập yêu cầu hiệu chỉnh xuất hiện.KH nhập nội dung ĐL cần hiệu chỉnh trên dự thảo và chọn “Gửi yêu cầu”.

Nếu nội dung dự thảo đã chính xác, KH tiến hành đồng ký và ký số theo các bước sau :

B7.1. Click chọn “Tôi đã đọc, hiểu và đồng ý với dự thảo” .

B7.2. Click “Ký số”

B7.3. Chọn hình thức nhận mã OTP (email hoặc SMS) và chọn “Nhận mã xác thực”.

Lưu ý: thông tin email và sms được lấy từ thông tin liên hệ của KH khi đăng ký yêu cầu cấp điện.B7.4. KH sẽ nhận được mã OTP tương ứng qua SMS hoặc email, tiến hành nhập mã OTP và chọn “Xác thực”.Ví dụ nội dung OTPB7.5. Hệ thống sẽ verify OTP và thông báo thành công nếu mã đúng.Ngoài ra, KH có thể tiến hành ký số hàng loạt giấy tờ liên quan 1 lần bằng cách tick chọn vào các giấy tờ tương ứng và chọn “Đồng ý và ký số”. Sau đó tiến hành các bước từ B5.3 như trên.Chi tiết: Xem tại đây