CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1. Thanh toán tại quầy giao dịch của điện lực

Thanh toán tại quầy giao dịch một cửa của Điện lực vào giờ hành chính các ngày trong tuần..

2Thanh toán tại các điểm thu tập trung của Điện lực

Thanh toán tại các điểm thu tập trung của Điện lực vào khoảng thời gian nhất định hàng tháng. Thời gian và địa điểm thu cụ thể được thông báo trước đến khách hàng qua các hình thức đã thỏa thuận trên hợp đồng mua bán điện..

ĐIỂM THANH TOÁN ĐIỆN LỰC