Bài liên quan

Chia sẻ

  • Đăng bởi EVNCPC-CC

Ngoài những kênh giao tiếp đang được triển khai hiệu quả như tổng đài 19001909, website cskh.cpc.vn, email cskh@cpc.vn, facebook EVNCPC Contact Center. Mục đích tiến tới khách hàng tự phục vụ chính họ, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Trung triển khai thêm dịch vụ nhắn tin 02 chiều nhằm giúp khách hàng thuận tiện hơn trong việc giao tiếp với Trung tâm.

Với thời đại thông tin đa chiều, dịch vụ chăm sóc khách hàng đang từng bước rộng mở theo hướng hiện đại, thuận tiện, đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin, phục vụ tốt nhất cho khách hàng.

Dịch vụ mới sẽ giúp khách hàng chủ động truy vấn thông tin dùng điện một cách nhanh chóng và chính xác: nhận thông báo lịch ghi điện, tiền điện, sản lượng điện năng tiêu thụ, nợ tiền điện và lịch ngừng cung cấp điện.

Để gửi tin nhắn truy vấn theo từng loại dịch vụ của mình, khách hàng sử dụng bảng mã theo cú pháp ở bảng 01 và gửi tới đầu số 8088 sẽ nhận được phản hồi thông tin từ tổng đài như sau.

Bảng 01: Cú pháp truy vấn thông tin dùng điện.


STT

Loại dịch vụ

Gửi đến

Cú pháp tin nhắn

Thông tin nhận được

1

Tra cứu lịch ghi điện

8088

LGD_<MaKH_KY_MM_YYYY>

Ví dụ: LGD_PP05000974006_1_10_2016

EVNCPC thong bao lich ghi dien Ky: 1, Thang: 10, Nam: 2016 cua khach hang la ngay: 10/6/2016. Cam on quy khach da su dung dich vu cua chung toi.

2

Tra cứu chỉ số

8088

CS_<MaKH_KY_MM_YYYY>

Ví dụ: CS_PP05000974006_1_10_2016

EVNCPC thong bao chi so cua khach hang PP05000974006, BCS: KT, HSN: 1, chi so cu: 9618, chi so moi: 10004, dien nang tieu thu: 386. Xin cam on quy khach.

3

Tra cứu tiền điện

8088

TD_<MaKH_KY_MM_YYYY>

Ví dụ: TD_PP05000974006_1_10_2016

EVNCPC thong bao tien dien Ky 1 Thang 10 Nam 2016 cua khach hang la 500550 dong. Cam on quy khach da su dung dich vu cua chung toi.

4

Tra cứu nợ tiền điện

8088

NTD_<MaKH>

Ví dụ: NTD_PP05000974006

EVNCPC thong bao no tien dien cua khach hang Ky 1 Thang 10 Nam 2016: Tien no: 650000, thue no: 65000, tong cong: 715000. Xin cam on quy khach.

5

Tra cứu tạm ngừng cung cấp điện

8088

LCD_<MaKH>

Ví dụ: LCD_PP05000974006

EVNCPC thong bao lich tam ngung cung cap dien cua quy khach la tu: 01/10/2016 9:30 den: 20/10/2016 15:00. Cam on quy khach da su dung dich vu cua chung toi.

6

Tra cứu cú pháp

8088

TC

Ví dụ: TC

1.LichGhiDien

LGD_MaKH_ky_thang_nam

2.ChiSoTieuThu

CS_MaKH_ky_thang_nam

3.TienDien

TD_MaKH_ky_thang_nam

4.NoTienDien

NTD_MaKH

5.LichCatDien

LCD_MaKH

<_> : Dấu “_” tượng trưng cho 1 khoảng trắng trong tin nhắn.

Chi phí cho tra cứu dịch vụ là 1,000 đồng cho 1 tin nhắn (trừ vào tài khoản gốc của khách hàng)

Trong đó: 
<MaKH> là dãy chữ số gồm 13 ký tự, bắt đầu bằng chữ “PP”, “PQ” hoặc “PC”.
<KY>: Kỳ ghi điện của khách hàng. (Kỳ khách hàng cần tra cứu)
<MM>: Tháng khách hàng cần tra cứu.
<YYYY>: Năm khách hàng cần tra cứu.

 
<_> : Dấu “_” tượng trưng cho 1 khoảng trắng trong tin nhắn.