1. Định nghĩa hệ thống ĐMTMN:

Hệ thống ĐMTMN là hệ thống ĐMT có các tấm quang điện được lắp đặt trên mái nhà của công trình xây dựng và có công suất không quá 1MW, đấu nối trực tiếp hoặc gián tiếp vào lưới điện có cấp điện áp từ 35 kV trở xuống của bên mua điện.

2. Lưu đồ tiếp nhận và giải quyết yêu cầu bán điện từ hệ thống ĐMTMN

3. Các dịch vụ thay đổi trong quá trình kí kết HĐMBĐ

- Nâng công suất: Đối với hệ thống ĐMTMN vận hành thương mại trước ngày 01/7/2019 (đã ký kết hợp đồng mua bán điện theo Thông tư 05/2019/TT-BCT) có thực hiện nâng công suất trong giai đoạn từ ngày 01/7/2019 đến ngày 31/12/2020, thực hiện ký “Thỏa thuận tăng công suất lắp đặt của hệ thống ĐMTMN”

- Chuyển nhượng, sang tên dự án: CTĐL/ĐL và các bên liên quan thực hiện ký “Thỏa thuận thay đổi chủ thể hợp đồng”

- Chấm dứt hợp đồng: CTĐL/ĐL và các bên liên quan thực hiện ký “Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng”

1. CÁC HẠNG MỤC KIỂM TRA ĐỐI VỚI HỆ THỐNG ĐMTMN:

TT Hạng mục kiểm tra Đấu nối lưới hạ áp Đấu nối lưới trung áp
Kiểm tra ban đầu khi đấu nối Kiểm tra trong quá trình vận hành Kiểm tra ban đầu khi đấu nối Kiểm tra trong quá trình vận hành
1 Công suất và điểm đấu nối phù hợp thỏa thuận Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng
2 Tần số Đáp ứng Đáp ứng
3 Điện áp Đáp ứng Đáp ứng
4 Hệ số công suất Đáp ứng
5 Cân bằng pha Đáp ứng (chỉ áp dụng đối với hệ thống đấu nối 3 pha) Đáp ứng (chỉ áp dụng đối với hệ thống đấu nối 3 pha)
6 Xâm nhập của dòng điện một chiều Đáp ứng
7 Sóng hài Đáp ứng Đáp ứng
8 Nhấp nháy điện áp Đáp ứng Đáp ứng
9 Nối đất Đáp ứng Đáp ứng
10 Bảo vệ và đóng cắt Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng
11 Kết nối thông tin thu thập dữ liệu Đáp ứng Đáp ứng
12 Bảo vệ chống sét lan truyền Đáp ứng Đáp ứng

2. YÊU CẦU KĨ THUẬT ĐỐI VỚI HỆ THỐNG ĐMTMN: xem tại đây

1. Bảng giá điện :

TT Thời gian áp giá Giá mua điện (Chưa thuế VAT) Ghi chú
Uscent/kWh Đồng/kWh
Hệ thống ĐMTMN có thời điểm vận hành thương mại trước ngày 01/07/2019
1 Trước ngày 01/01/2018 9,35 2.086 Thực hiện theo Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg và QĐ số 02/2019/QĐ-TTg.

- Hàng năm, giá ĐMTMN căn cứ tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam so với đô la Mỹ do NHNN công bố vào ngày công bố tỷ giá cuối cùng của năm trước.

- Giá mua (9,35 UScents/kWh) được áp dụng trong 20 năm kể từ ngày vận hành thương mại

2 Từ 01/01/2018 đến 31/12/2018 9,35 2.096
3 Từ 01/01/2019 đến 31/12/2019 9,35 2.134
4 Từ 01/01/2020 đến 31/12/2020 9,35 2.164
5 Từ 01/01/2021 đến 31/12/2021 9,35 2.162
6 Các năm tiếp theo 9,35 = 9,35 UScents/kWh x với tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam so với đô la Mỹ do NHNN công bố vào ngày công bố tỷ giá cuối cùng của năm trước
Hệ thống ĐMTMN có thời điểm vận hành thương mại từ ngày 01/07/2019 đến ngày 31/12/2020
1 Từ ngày 01/07/2019 đến ngày 31/12/2019 8,38 1.913 Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg

- Hàng năm, giá ĐMTMN căn cứ tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam so với đô la Mỹ do NHNN công bố vào ngày công bố tỷ giá cuối cùng của năm trước.

- Giá mua (8,38 UScents/kWh) được áp dụng tối đa trong 20 năm kể từ ngày vận hành thương mại.

2 Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020 8,38 1.940
3 Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021 8,38 1.938
4 Các năm tiếp theo 8,38 = 8,38 UScents/kWh x với tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam so với đô la Mỹ do NHNN công bố vào ngày công bố áp dụng cho ngày cuối cùng của năm trước

Ví dụ: Đơn giá đối với hệ thống ĐMTMN có thời điểm vận hành thương mại từ ngày 01/07/2019 đến 31/12/2019 nếu tính theo VND sẽ là:

8,38 UScents = 0,0838 USD * 22.825 đồng/USD = 1.912,735 đồng ~ 1.913 đồng.

2. Các trường hợp không áp dụng giá bán điện hệ thống ĐMTMN :

(1) Hệ thống ĐMT có công suất > 1MW và không lắp trên mái nhà của công trình xây dựng có công năng độc lập;

(2) Hệ thống ĐMT của trang trại chăn nuôi, trồng trọt ... với công suất > 1MW hoặc > 1,25 MWp;

(3) Hệ thống ĐMT đấu nối vào cấp điện áp trên 35kV.

3. Đối với dự án ĐMTMN hành thương mại trước 01/07/2019 (đã ký hợp đồng bán điện) thực hiện nâng công suất trong thời gian từ 01/07/2019 đến 31/12/2020:

- Trường hợp chủ đầu tư thông báo và chốt chỉ số công tơ tại thời điểm nâng công suất với đơn vị ĐL: thanh toán tiền điện theo 2 phần điện năng phát lên lưới tương ứng với tỷ lệ công suất lắp đặt trước và sau thời điểm nâng công suất.

- Trường hợp chủ đầu tư không thông báo và chốt chỉ số công tơ tại thời điểm nâng công suất với đơn vị ĐL: ĐL phối hợp cùng chủ đầu tư xác định, thỏa thuận thời điểm nâng công suất để ký bổ sung phụ lục hợp đồng mua điện và thanh toán tiền điện kể từ kỳ GCS công tơ có nâng công suất. Nếu không xác định được thời điểm nâng công suất thì ĐL phối hợp cùng chủ đầu tư ký bổ sung phụ lục hợp đồng mua điện và thanh toán tiền điện kể từ ngày 01/07/2019 trở về sau.

1. Ghi chỉ số công tơ

- 01 lần/tháng cùng với lịch ghi chỉ số công tơ chiều bán điện cho khách hàng (trùng lịch ghi chỉ số hàng tháng của nhà KH). Đối với chủ đầu tư là khách hàng sử dụng điện ghi chỉ số công tơ nhiều kỳ/tháng, ghi chỉ số công tơ chiều bán điện lên lưới cùng với kỳ ghi chỉ số công tơ cuối cùng trong tháng.

- Tháng 12 hàng năm: Xác nhận chỉ số công tơ chiều mua điện từ dự án vào ngày 31/12. Sau đó, hai bên thực hiện ký Biên bản xác nhận chỉ số công tơ,sản lượng điện mua bán và tiền điện thanh toán từ ngày 1/1 đến ngày 31/12 của năm làm căn cứ để thực hiện thanh toán và quyết toán tiền điện, thuế GTGT theo quy định.

2. Lưu đồ từ khi ghi chỉ số đến khi thanh toán tiền điện từ hệ thống ĐMTMN

3. Hồ sơ thanh toán

- Trường hợp 1: KH là tổ chức có phát hành hóa đơn hàng tháng

KH sẽ gửi hóa đơn bán hàng theo quy định cho ĐL căn cứ trên chỉ số và điện năng ĐL chốt và gửi KH. Nếu HĐ GTGT khấu trừ trực tiếp (trên hóa đơn không có dòng thuế và thuế suất GTGT), KH phải nộp bảng kê và giấy nộp tiền thuế GTGT để ĐL thanh toán.

- Trường hợp 2: KH là tổ chức, cá nhân không phát hành hóa đơn hàng tháng

+ Hàng tháng ĐL thanh toán tiền điện cho KH dựa trên bảng kê chỉ số công tơ và điện năng.

+ ĐL lập “Biên bản xác nhận sản lượng điện giao nhận và tiền điện thanh toán” gửi KH. Nếu KH thuộc đối tượng chịu thuế GTGT (doanh thu >100 triệu đồng/năm) thì KH phải gửi ĐL hóa đơn bán hàng, bảng kê và giấy nộp thuế GTGT. KH có thể liên hệ Chi cục thuế địa phương để kê khai doanh thu và xuất hóa đơn cung cấp cho ĐL (hóa đơn thuế khoán).

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Hỏi: Hiện tại Chính phủ có hổ trợ gì đối với các doanh nghiệp sản xuất lắp điện mặt trời? Như: Cho vay vốn ưu đãi ...

Theo điều 10 QĐ 11/2017/QĐ-TTg thì Chính phủ sẽ miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cho dự án điện mặt trời; miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án điện mặt trời.

Hiện nay, Chính phủ và EVN đang tìm kiếm nguồn tài trợ từ các tổ chức tài chính quốc tế để tìm cách hỗ trợ một phần kinh phí lắp đặt ĐMT áp mái cho người dân, doanh nghiệp. Và có 1 số Ngân hàng, tổ chức tài chính đã cung cấp các sản phẩm tín dụng hỗ trợ phát triển ĐMT như Ngân hàng HD Bank, Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFC).

Hỏi: Các tấm pin mặt trời có dễ vỡ không? Nếu hỏng 1 tấm pin các tấm còn lại có phát điện tạm thời không?

Các tấm pin mặt trời (Solar panel) hiện nay được chế tạo theo tiêu chuẩn IEC - 61215 có thể chịu được áp lực gió đến hơn 2400N/m2, chịu được mưa đá, ăn mòn hóa học, ăn mòn sương muối. Bề mặt tấm pin được bảo vệ bằng kính cường lực có chiều dày từ 3,2-4mm. Do đó có thể khẳng định tấm pin mặt trời rất khó vỡ.

Do các tấm pin mặt trời được mặt nối tiếp với nhau nên nếu có 1 tấm pin bị hỏng thì chuỗi các tấm pin chứa tấm pin hỏng đó sẽ dừng phát điện do hở mạch. Để khắc phục, KH cần tìm ra tấm pin hỏng để tách ra khỏi chuỗi vận hành hoặc thay thế bằng tấm pin tốt. Khuyến nghị không lắp đặt các tấm pin thành một chuỗi nối tiếp quá dài mà nên lắp đặt thành nhiều chuỗi ngắn song song để giảm thiểu ảnh hưởng gây ra cho cả hệ thống khi có 1 tấm pin hỏng.

Hỏi: Hiện có hỗ trợ nào tư chính phủ cho việc đầu tư hệ thống năng lượng mặt trời?

Ngày 12.9.2017, Bộ Công thương ban hành Thông tư 16/2017/TT-BCT quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời và Thông tư đã chính thức có hiệu lực vào ngày 26.10.2017.

Thông tư quy định các dự án điện mặt trời được hưởng cơ chế giá bán điện tại điểm giao nhận điện là 2.086 đồng/kWh (tương đương với 9,35 Uscents/kWh, được điều chỉnh theo biến động tỷ giá VND/USD). Bên mua điện có trách nhiệm mua toàn bộ sản lượng điện từ dự án điện mặt trời nối lưới có ngày vận hành thương mại trước 30/6/2019 theo hợp đồng mua bán điện mẫu được áp dụng 20 năm.

Hỏi: Ngoài việc tiết kiệm chi phí điện năng, việc sử dụng NLMT còn có thể mang đến lợi ích gì cho chủ đầu tư?

Ngoài việc cắt giảm 1 phần đáng kể chi phí điện năng hằng tháng, hệ thống điện mặt trời còn mang đến các giá trị sau:

1. Giảm nóng cho phần mái nhà, giảm điện năng sử dụng máy lạnh cho tầng áp mái.
2. Tăng tính mỹ quan của tòa nhà, tăng giá trị bất động sản.

3. Nâng cao thương hiệu, hình ảnh của doanh nghiệp khi tiên phong trong xu hướng sử dụng năng lượng sạch.

4. Giúp doanh nghiệp đạt các tín chỉ bảo vệ môi trường, giảm lượng CO2 trên đầu sản phẩm tạo ra để hỗ trợ các tiêu chuẩn xuất khẩu (cho xưởng sản xuất), tạo hình ảnh du lịch sinh thái, tăng lượng khách du lịch (resort, khách sạn, vườn bảo tồn, …)

Hỏi: Hệ thống hòa lưới có ảnh hưởng đến kết cấu và thẩm mỹ của ngôi nhà?
Hệ thống điện mặt trời trên mái nhà cần được khảo sát mặt bằng, kết cấu sau đó tiến hành thiết kế, tính toán chi tiết và thảo luận với khách hàng trước khi tiến hành thi công. Bên cạnh các yếu tố kỹ thuật, Hệ thống điện mặt trời trên mái nhà cần tập trung vào tính thẩm mỹ của hệ thống đến từng chi tiết (như khung giàn, dây cấp) để đảm bảo hệ thống đồng bộ với kiến trúc, thẩm mỹ căn nhà.
Hỏi: Cần phải bảo trì, vận hành hệ thống như thế nào?

Hệ thống hoạt động hoàn toàn tự động. Tuy nhiên, khách hàng cần thường xuyên vệ sinh tấm pin để tẩy sạch các bụi bẩn trên bề mặt, giúp nâng cao khả năng hấp thụ ánh sáng nhằm tối ưu hiệu quả làm việc của hệ thống. Chu kỳ vệ sinh thường khoảng 2-3 tháng/lần tùy thuộc vào khu vực.

Hỏi: Khi điện lưới cúp, hệ thống có hoạt động được không? Trong những ngày mây mù, mưa, liệu có đủ điện để sử dụng sinh hoạt?

Về mặt kỹ thuật, khi lưới điện cúp, hệ thống sẽ không thể đo các thông số từ điện lưới nên từ đó cũng tự động dừng hoạt động (ngay cả khi đang có nắng). Với cơ sở hạ tầng điện hiện nay và ngày càng nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, việc mất điện lưới là rất hạn chế nên không ảnh hưởng đáng kể đến hệ thống điện mặt trời.

Trong những ngày mây mưa, hệ thống vẫn hoạt động liên tục nhưng lượng điện năng phát sẽ giảm theo cường độ ánh sáng. Lúc này điện lưới sẽ tự động hòa vào để bổ sung lượng điện còn thiếu, đảm bảo cung cấp tải ổn định và liên tục, việc sinh hoạt, sản xuất hoàn toàn không bị ảnh hưởng, gián đoạn trong mọi điều kiện thời tiết.

Hỏi: Lựa chọn các thiết bị chính cho hệ thống điện mặt trời trên mái nhà như thế nào?

Hệ thống điện mặt trời trên mái nhà được thiết kế vận hành với thời gian dài, từ 20-25 năm. Tuy nhiên, để đạt được tuổi thọ như trên và suy giảm hiệu suất hàng năm thấp cần lựa chọn các thiết bị trong hệ thống điện mặt trời có chất lượng tốt, được chế tạo theo các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế

          - Tấm pin: theo thống kê hiện nay trên thị trường toàn cầu thì công nghệ tấm pin chủ yếu các dạng Silic đa tinh thể (Poly-Si) và Silic đơn tinh thể (Mono-Si). Theo quy định tại quyết định 11/QĐ-TTG ngày 11/4/2017 của Thủ Tướng Chính phủ thì tấm pin phải có hiệu suất chuyển đổi quang điện lớn hơn 15%.

          - Inveter: hệ thống điện mặt trời trên mái nhà hiện nay sử dụng chủ yếu loại inverter tập trung, có hiệu suất từ 98% trở lên. Các inverter hòa lưới cần có chức năng anti – Islanding (chức năng chống vận hành độc lập khi mất điện lưới) để đảm bảo vận hành an toàn cho thiết bị và con người.

Hỏi: Các thiết bị của hệ thống điện mặt trời trên mái nhà

Các thiết bị của hệ thống điện mặt trời trên mái nhà gồm:

- Dàn tấm pin: dùng để hấp thụ ánh sáng mặt trời tạo thành dòng điện một chiều.

- Inveter hòa lưới: dùng để chuyển đổi dòng điện một chiều thành dòng điện xoay chiều sin chuẩn.

- Hệ thống khung giàn giá đỡ: dùng để gắn, đỡ các tấm pin trên mái nhà và tạo góc nghiêng phù hợp cho tấm pin để hứng áng sáng mặt trời tối đa.

- Phụ kiện và các thiết bị điện khác:

        + Cáp điện, ống bảo vệ cáp, tủ điện đóng cắt.

+ Công tơ 2 chiều dùng để đo đếm điện năng giao nhận.

Hỏi: Những Mô hình vận hành của hệ thống điện mặt trời trên mái nhà

Hiện nay có 3 mô hình hệ thống như sau:

          1. Hệ thống NLMT độc lập (Off Grid Solar System):

Hệ thống NLMT sẽ chuyển hóa quang năng từ Mặt trời thông qua Tấm pin thành điện năng và điện năng này được lưu trữ trực tiếp trên acquy, hệ thống hoạt động độc lập và không cần điện lưới quốc gia.

Hệ thống NLMT độc lập được dùng trong các trường hợp sau:

-  Nơi không có lưới điện quốc gia hoặc chi phí cho việc phát triển lưới điện quá cao.   

- Có lưới điện nhưng muốn có hệ thống điện của riêng mình.

- Cung cấp năng lượng cho các phương tiện di chuyển liên tục.

- Cần hệ thống điện tuyệt đối an toàn, hoàn toàn sử dụng điện 1 chiều.

* Ưu điểm của hệ thống:

- Tự chủ nguồn điện, không phụ thuộc vào lưới điện quốc gia.

- Rất linh hoạt, có thể lắp đặt ở mọi nơi.

* Nhược điểm của hệ thống:

- Chi phí đầu tư cho hệ thống lưu trữ điện một chiều lớn nếu muốn đáp ứng được hoàn toàn nhu cầu sử dụng điện.

- Việc thay mới hệ thống acquy sẽ tạo ra nguồn xả thải độc hại và khó xử lý cho môi trường.       

- Acquy phải được thay thế thường xuyên.

2. Hệ thống NLMT nối lưới trực tiếp (On Grid System):

Hệ thống NLMT sẽ chuyển hóa quang năng thành điện một chiều thông qua tấm Pin. Nguồn 1 chiều này sẽ được chuyển đổi thành nguồn xoay chiều cùng pha và cùng tần số với lưới điện quốc gia để cấp cho tải, nếu dư sẽ được hòa vào lưới điện.

Hệ thống NLMT được dùng cho các tải tiêu thụ nhiều điện năng vào ban ngày như Nhà xưởng, Trường học, Bệnh viện, Cơ quan, hộ gia đình…

* Ưu điểm của hệ thống:

- Cấu trúc rất đơn giản, độ bền cao.

- Chi phí cho đầu tư và kiểm tra bảo dưỡng thấp.

- Giảm lượng điện năng tiêu thụ từ lưới vào ban ngày.

- Có nguồn thu từ việc bán điện dư lên lưới.

- Giảm được gánh nặng cho lưới điện quốc gia vào các mùa khô hạn và giờ cao điểm.

* Nhược điểm của hệ thống:

- Không có điện cung cấp cho tải khi mất điện lưới.

- Nếu triển khai HTĐMT áp mái tập trung quá nhiều trong một khu vực có thể ảnh hưởng đến vận hành lưới điện và chất lượng điện năng.

- Điện NLMT chỉ tạo ra vào ban ngày, ban đêm vẫn phải sử dụng điện do lưới điện quốc gia cung cấp.

- Không dùng được cho các khu vực ít nắng hay bị mưa bão ảnh hưởng.

3. Hệ thống kiểu kết hợp, vừa lưu trữ vừa hòa lưới:

Đây là hệ thống kết hợp giữa kiểu độc lập và nối lưới trực tiếp. Điện 1 chiều sinh ra từ tấm Pin sẽ được ưu tiên nạp vào hệ thống lưu trữ (hệ thống acquy), sau đó sẽ được biến đổi thành điện xoay chiều để cung cấp cho tải, nếu dư sẽ được phát ngược lên lưới điện quốc gia.

Hệ thống kiểu kết hợp được dùng cho tải yêu cầu phải luôn có điện như Bệnh viện, Trung tâm dữ liệu,… Hệ thống NLMT sẽ tạo ra điện năng cung cấp cho tải và hòa lên lưới điện (nếu dư). Trong trường hợp mất điện, chức năng hòa động bộ của Inverter sẽ ngưng hoạt động, điện từ hệ thống lưu trữ sẽ được nghịch lưu và cấp điện cho tải.

Hệ thống NLMT vừa lưu trữ vừa hòa lưới kết hợp ưu điểm của hai hệ thống nêu trên, tuy nhiên chi phí cho việc đầu tư và bảo dưỡng hệ thống là rất lớn.

4. Kết luận lựa chọn mô hình hệ thống:

Từ những ưu nhược điểm của từng kiểu hệ thống, đề xuất lựa chọn Hệ thống NLMT kiểu nối lưới trực tiếp và không sử dụng hệ thống ắc quy lưu trữ. Lợi ích của hệ thống là rất dễ thấy:

- Chi phí đầu tư và bảo dưỡng thấp.

- Tận dụng được thời gian nắng trong ngày để tạo ra điện năng.

- Khả năng thu hồi vốn nhanh, hiệu quả kinh tế cao.

- Góp phần bảo vệ môi trường, khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo và tạo hình ảnh đẹp, thân thiện của EVNCPC đối với Xã hội.

 

            Sơ đồ tổng thể của Hệ thống NLMT nối lưới trực tiếp


Hỏi: Những giải pháp công nghệ cho hệ thống điện mặt trời mái nhà

Năng lượng mặt trời có thể chuyển thành điện năng bằng hai cách: một là sử dụng pin năng lượng mặt trời (PV), bằng các vật liệu bán dẫn có khả năng hấp thụ photon và phát ra electron (hiệu ứng quang điện); và hai là sử dụng những tua-bin nhiệt như những máy phát điện khác, nhiệt năng từ ánh sáng mặt trời sẽ làm nước bốc hơi, và từ đó làm quay tua-bin và tạo ra dòng điện. Đây cũng chính là cơ chế của các nhà máy điện sử dụng công nghệ nhiệt mặt trời hội tụ (nhiệt độ cao).

- Công nghệ nhiệt điện mặt trời hội tụ (Concentrated Solar Power - CSP): các bộ thu NLMT là các bộ hội tụ (như máng gương parabon, tháp hội tụ sử dụng các gương phẳng…). Quá trình chuyển đổi NL thực hiện qua 2 bước. Đầu tiên, NLMT được hội tụ để tạo ra nguồn NL có mật độ và nhiệt độ rất cao. Sau đó nguồn NL này làm hóa hơi nước ở áp suất và nhiệt độ cao để cấp cho tua-bin của máy phát điện để sản xuất điện. Ở một số nhà máy CSP ở các nước Trung Đông và Tây Ban Nha người ta còn kết hợp để sản xuất điện và nước sạch từ nước biển nhờ ngưng tụ hơi nước. Thực tế cho thấy công nghệ này có hiệu suất chuyển đổi khá cao, khoảng 25%, nhưng nó chỉ có hiệu quả ở các khu vực có mật độ NLMT cao hơn 5,5 kWh/m2.ngày và công suất nhà máy không nhỏ hơn 5 MW. Ngoài ra, cần có thêm thiết bị điều khiển các bộ thu luôn dõi theo chuyển động của mặt trời.

- Công nghệ nhiệt mặt trời nhiệt độ thấp: công nghệ thu NLMT và chuyển đổi thành nguồn Năng lượng nhiệt có nhiệt độ thấp (dưới 2000C) dựa trên hiệu ứng nhà kính. Công nghệ này hiện nay chủ yếu được ứng dụng để sản xuất nước nóng (cho sinh hoạt, cho các dây chuyền sản xuất công nghiệp…). Các bộ thu và chuyển đổi NLMT trong công nghệ này là các thiết bị nước nóng NLMT hay còn gọi là collector nhiệt mặt trời.

- Công nghệ quang điện (Solar Photovoltaic – SPV): thiết bị thu và chuyển đổi NLMT là các mô đun pin mặt trời (PMT), nó biến đổi trực tiếp NLMT thành điện năng (dòng một chiều DC). Nhờ các bộ biến đổi điện (Inverter) dòng điện DC được chuyển thành dòng xoay chiều AC. Dàn PMT gồm nhiều mô đun PMT ghép nối lại, có thể có công suất từ vài chục W đến vài chục MW. Hệ thống có cấu trúc đơn giản, hoạt động tin cậy và lâu dài, công việc vận hành và bảo trì bảo dưỡng cũng đơn giản, chi phí rất thấp và đặc biệt hiệu suất, chất lượng tấm pin luôn được nghiên cứu và phát triển.

Kết luận: Như vậy, với nhu cầu sử dụng điện và tận dụng diện tích trống của mái nhà thì áp dụng Công nghệ quang điện là phù hợp nhất.

Hỏi: Các lưu ý trước khi đầu tư vào hệ thống pin năng lượng mặt trời

Nếu bạn muốn tối đa hóa lợi ích của việc đầu tư vào các tấm pin mặt trời và bạn muốn cắt giảm chi tiêu của mình cho các hóa đơn tiện ích thì bạn nên chắc chắn rằng tài sản của bạn cũng hiệu quả như thể nó có thể. Một số yếu tố chính cần xem xét là:

  • Vị trí

Hệ thống có nằm để các tế bào năng lượng mặt trời có thể bắt ánh mặt trời, ít nhất là từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều ? Các hệ thống như pin mặt trời gắn trên mái nhà phụ thuộc rất nhiều vào một vị trí tốt và hướng của tấm pin.

  • Khả năng phù hợp với mái nhà

Khi lắp đặt hệ thống pin mặt trời trên các tòa nhà cũ, điều quan trọng là phải xem xét liệu mái nhà có thể chịu được trọng lượng của hệ thống pin mặt trời hay không.

  • Kích thước của tấm pin mặt trời

Các tấm pin năng lượng mặt trời có tất cả các loại hình dạng và kích cỡ khác nhau. Tính toán nhu cầu điện sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quát hơn về kích thước của hệ thống cần thiết.

Hỏi: Lợi ích của pin năng lượng mặt trời ở Việt Nam là gì?

Các tấm pin mặt trời ở Việt Nam là một công nghệ năng lượng tái tạo phổ biến. Bên cạnh việc thân thiện với môi trường, pin mặt trời cung cấp tiết kiệm đáng kể cho hóa đơn điện của bạn. Và trong khi có một vài bất lợi, lợi ích lâu dài của việc đầu tư vào các tấm pin mặt trời lớn hơn đáng kể.

Dưới đây là danh sách những ưu và nhược điểm chính của nguồn năng lượng tái tạo này:

ƯU ĐIỂM

Giảm các hóa đơn tiền điện

Năng lượng trong những năm vừa qua tăng ít nhất 7% một năm. Bạn có thể tự bảo vệ mình khỏi các hóa đơn tiện ích gia tăng bằng cách kết hợp các tấm pin mặt trời vào hỗn hợp năng lượng của bạn. Điều này sẽ giảm đáng kể các khoản tiền điện của bạn. Vì vậy, trong khi chi phí tiện ích tiếp tục tăng cao mỗi năm, việc lắp đặt pin năng lượng mặt trời có thể giúp giảm tác động. Cũng nên nhớ rằng điện năng sinh ra từ các tấm pin mặt trời là miễn phí.

Bán lại điện

Nếu hệ thống của bạn sản xuất nhiều năng lượng hơn bạn cần, thông qua các chương trình thuế quan, bạn có thể bán thặng dư trở lại lưới điện. Vì vậy, ngoài việc cắt giảm hóa đơn tiện ích, đầu tư vào các tấm pin mặt trời sẽ cho bạn một khoản bảo đảm cho thu nhập được nhà nước hỗ trợ trong 20 năm tới.

Giảm thải Carbon

Chuyển sang sử dụng năng lượng mặt trời sẽ cắt giảm lượng khí thải carbon, vì nó là một nguồn năng lượng tái sinh. Không giống như các máy phát điện truyền thống, năng lượng mặt trời không thải ra bất kỳ khí cacbonic (CO2) hoặc các chất gây ô nhiễm khác. Ước tính cũng cho thấy rằng các tấm pin mặt trời cho nhà có thể tiết kiệm được khoảng một tấn CO2 mỗi năm, mà đến khoảng 25 tấn trong suốt thời gian vận hành của nó.

Hiệu quả quanh năm

Các tấm pin mặt trời hoạt động quanh năm. Khả năng của chúng được phát huy đầy đủ nhất  trong những tháng đầy nắng, nhưng chúng cũng sản xuất một lượng điện đáng kể trong mùa đông, cũng như vào những ngày nhiều mây.

Không cần bảo trì nhiều

Các tấm pin mặt trời cần hầu như không cần bảo trì. Một khi các tấm pin này được lắp đặt, bạn cần phải giữ chúng sạch sẽ và kiểm tra xem có bất kỳ cây nào bắt đầu che phủ bóng râm lên chúng không. Giữ cho pin được sạch sẽ thậm chí còn dễ dàng hơn khi các tấm pin mặt trời được lắp trên mái nhà nghiêng, vì lượng mưa có thể giúp làm sạch bụi khỏi hệ thống.

Với các tấm pin mặt trời lắp đặt trên mặt đất, bảo trì có thể là nhiều vấn đề hơn, vì lắp đặt ở đây có thể tích tụ bụi, mảnh vụn hoặc phân chim. Bất kỳ bụi bẩn nào có thể được lấy ra khỏi tấm pin mặt trời bằng cách sử dụng nước nóng, bàn chải, và có thể một số chất tẩy rửa khác.

Độc lập với lưới điện

Các tấm pin mặt trời độc lập với hệ thống lưới điện công cộng nên rất lý tưởng cho các khu vực xa xôi, nơi mở rộng đường dây điện để kết nối với lưới điện điện sẽ là quá đắt. Đây là một giải pháp hợp lý và hiệu quả cho những ngôi nhà bị cô lập ở các vùng nông thôn, hải đảo.

Cũng có khả năng tích hợp pin lưu trữ các hệ thống pin năng lượng mặt trời, và điều này có thể được sử dụng như một bộ lưu trữ năng lượng. Pin dự trữ năng lượng được thu thập bởi pin mặt trời, dự trữ điện cho các ngày mưa hoặc để sử dụng suốt đêm. Hệ thống pin mặt trời rất tốn kém, và thông thường giá dao động từ 700.000 đến 7 triệu tùy thuộc vào kích cỡ và công suất của pin. Tuy nhiên, phát triển công nghệ đang dẫn đến các giải pháp mới và cuối cùng sẽ đưa ra một giải pháp tuyệt vời cho năng lượng mặt trời vào ban đêm.

 

Ánh sáng mặt trời

NHƯỢC ĐIỂM

Chi phí ban đầu cao

Không có gì ngạc nhiên khi chi phí cho bảng năng lượng mặt trời ban đầu cao. Mặc dù, một số chương trình trợ cấp cũng như trợ cấp của chính phủ giúp cân đối chi tiêu. Khi các công nghệ mới trong lĩnh vực năng lượng mặt trời xuất hiện, giá các tấm pin mặt trời sẽ tiếp tục giảm làm cho đầu tư trở nên hợp lý hơn.

Phụ thuộc vào ánh sáng mặt trời

Các tấm pin mặt trời phụ thuộc vào ánh sáng mặt trời, và mặc dù điều này không nhất thiết phải là ánh sáng mặt trời trực tiếp, chúng hiệu quả nhất ở các vị trí có ánh sáng mặt trời trực tiếp. Do đó, chúng không thể sản xuất năng lượng vào ban đêm và ít hiệu quả hơn trong mùa đông nhiều mây. Do đó, giải pháp hiệu quả cho việc này là chuyển sang lưới điện chính vào ban đêm. Ngoài ra, ngôi nhà có hệ thống độc lập có thể lưu trữ năng lượng trong pin trong ngày để sử dụng vào ban đêm.

Vị trí của pin mặt trời

Một vị trí không chính xác của các tấm pin mặt trời có thể là một trở ngại lớn cho hiệu quả của việc phát điện. Những người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi điều này là những ngôi nhà được bao phủ bởi cây cối và cảnh quan. Cũng giống như vậy, nếu bạn sống trong một khu vực bao quanh bởi các tòa nhà lớn, hiệu quả của các tấm pin mặt trời sẽ bị hạn chế. Tuy nhiên, hiệu quả có thể được tăng lên bằng cách thêm nhiều tấm hơn vào mái nhà của bạn để tạo ra một nguồn cung cấp đầy đủ điện.

Hỏi: Các hạng mục cần kiểm tra ban đầu khi đấu nối và trong quá trình vận hành dự án điện mặt trời áp mái.

Các hạng mục cần kiểm tra bao gồm: tần số, điện áp, cân bằng pha, xâm nhập của dòng điện một chiều, sóng hài điện áp, nối đấy và khả năng bảo vệ theo mô tả đặc tính trong Thông tư 39/2015/TT- BCT và Thông tư 16/2017/TT-BCT.

Để biết thêm thông tin về các chỉ số này, quý khách vui lòng truy cập vào địa chỉ Website cskh.cpc.vn -> Chuyên mục Trình tự thủ tục, pháp lý của Điện mặt trời mái nhà.

Hỏi: Công ty tôi hiện tại đang sử dụng điện cho mục đích sản xuất, giờ có thêm hệ thống điện mặt trời mái nhà và muốn bán điện cho Điện lực thì Điện lực có lắp đặt miễn phí cho tôi công tơ dùng để đo sản lượng điện mặt trời không?

Đối với chủ đầu tư đã có hợp đồng mua điện tại địa điểm lắp đặt dự án: Ngay sau khi kiểm tra và đồng ý mua điện, CTĐL/ĐL thực hiện thay thế công tơ đo đếm 01 chiều bằng công tơ đo đếm 02 chiều (miễn phí) và ký hợp đồng mua điện từ dự án với chủ đầu tư. Trường hợp phải chuyển đổi điểm đấu nối với lưới điện hạ áp từ 01 pha sang 03 pha để đấu nối dự án ĐMTMN, chủ đầu tư chịu trách nhiệm nâng cấp dây dẫn sau công tơ, CTĐL/ĐL chịu trách nhiệm nâng cấp dây dẫn từ công tơ đến điểm đấu nối và công tơ.

Hỏi: Nhà tôi đã lắp đặt hệ thống điện mặt trời, tôi muốn đăng kí bán điện dùng dư cho Điện lực thì cần những giấy tờ nào?

Trước 03 ngày so với ngày dự kiến hoàn thành lắp đặt dự án, chủ đầu tư gửi một bộ hồ sơ đề nghị bán điện cho CTĐL/ĐL như sau:

1. Giấy đề nghị bán điện (mẫu có sẵn của ĐL);

2. Hồ sơ kỹ thuật (nếu có): tài liệu kỹ thuật về tấm pin quang điện, bộ inverter; giấy chứng nhận xuất xưởng/chứng nhận chất lượng thiết bị của nhà sản xuất; các biên bản thí nghiệm các thông số kỹ thuật đáp ứng quy định hiện hành bởi một đơn vị có đủ năng lực.

3. Đối với dự án ĐMTMN có công suất ≥ 01 MWp: chủ đầu tư cần thực hiện thủ tục bổ sung quy hoạch phát triển điện mặt trời, thủ tục cấp phép hoạt động điện lực theo quy định tại Thông tư 16/2017/TT-BCT, Thông tư số 12/2017/TT-BCT ngày 31/7/2017 của Bộ Công Thương và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

Hỏi: Giá mua điện mặt trời áp mái của EVN sẽ áp dụng trong năm 2019 và những năm sau như thế nào?

- Từ ngày 01/01/2019 đến 30/06/2019, giá mua điện (chưa bao gồm thuế GTGT) 2.134 đồng/kWh (tương đương với 9,35 UScents/kWh nhân với tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố áp dụng cho ngày 31/12/2018 là 22.825 đồng/USD)

Đối với các dự án ĐMTMN đưa vào vận hành thương mại sau ngày 30/6/2019: Đơn vị chỉ lắp đặt công tơ 02 chiều, ghi nhận sản lượng, ký biên bản thỏa thuận tạm thời (không gồm nội dung giá điện và thanh toán) để chờ hướng dẫn của cấp có thẩm quyền về HĐMBĐ.

- Kể từ năm 2020 và các năm tiếp theo, giá mua điện (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) được xác định theo từng năm và được tính bằng tiền Việt Nam đồng tương đương với 9,35 UScents/kWh nhân với tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố áp dụng cho ngày cuối cùng của năm trước.

Hỏi: Từ khi đăng kí đến khi lắp đặt dự án điện mặt trời mái nhà mất bao lâu?

Thời gian thực hiện tại Công ty Điện lực/Điện lực: 04 ngày làm việc, trong đó:

- Khảo sát và thoả thuận đấu nối: 01 ngày.

- Kiểm tra thông số kỹ thuật của dự án: 01 ngày.

- Lắp đặt công tơ 2 chiều và ký Hợp đồng mua bán điện: 02 ngày.

Anh(chị) có thể xem lưu đồ tiếp nhận nhu cầu đăng kí của khách hàng đến khi kí kết hợp đồng với Điện lực cụ thể như sau:

Hỏi: Hình thức thanh toán sản lượng điện phát dư lên lưới như thế nào?

- Căn cứ vào sản lượng điện được chốt qua công tơ và giá mua điện theo quy định.

- Đối với chủ đầu tư là doanh nghiệp có phát hành hóa đơn: hằng tháng CTĐL/ĐL thực hiện nhận hóa đơn, kiểm tra và thanh toán tiền điện theo hóa đơn do chủ đầu tư phát hành theo quy định.

- Đối với chủ đầu tư là hộ gia đình, cá nhân không phát hành hóa đơn: hằng tháng, CTĐL/ĐL thực hiện chốt chỉ số 01 lần/ tháng để thanh toán tiền điện cho chủ đầu tư, tiền thanh toán không bao gồm thuế GTGT. Sau thời điểm kết thúc hàng năm hoặc sau khi kết thúc hợp đồng mua điện từ dự án, căn cứ “Biên bản xác nhận chỉ số công tơ, điện giao nhận và tiền điện thanh toán” hai bên sẽ thực hiện quyết toán tiền thuế GTGT theo quy định (nếu có).

- Phương pháp xác định thuế GTGT đối với chủ đầu tư thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản 1534/BTC-CST ngày 31/01/2019 của Bộ Tài chính.

Hỏi: Nếu hệ thống điện mặt trời áp mái có phát sản lượng dư lên lưới của Điện lực thì tháng đó tôi chỉ thanh toán phần điện chênh lệch sau khi đã trừ phần sản lượng phát lên lưới có phải không?

Các dự án ĐMTMN được thực hiện cơ chế mua bán điện theo chiều giao và chiều nhận riêng biệt của công tơ điện đo đếm hai chiều. Do đó, sản lượng điện tiêu thụ từ lưới của Điện lực KH phải thanh toán theo thỏa thuận trong Hợp đồng mua bán điện đã kí kết với ĐL, còn phần sản lượng điện bán cho ngành điện sẽ thanh toán theo thỏa thuận trong Hợp đồng mua bán điện cho dự án điện mặt trời trên mái nhà.

Hỏi: Tôi có thể đăng kí lắp đặt điện mặt trời mái nhà ở đâu?

Anh(chị) có thể thực hiện một trong các hình thức sau:

- Gọi đến tổng đài 19001909;

- Chat trực tuyến qua webchat tại website cskh.cpc.vn;

- Gửi email đến địa chỉ cskh@cpc.vn;

- Truy cập trang Zalo TTCSKH Điện lực miền Trung EVNCPC CSKH;

- Truy cập ứng dụng EVNCPC CSKH;

- hoặc liên hệ trụ sở Điện lực địa phương gần nhất.

Để biết thêm thông tin về Điện mặt trời mái nhà, quý khách vui lòng truy cập vào địa chỉ website cskh.cpc.vn.

ĐẶT CÂU HỎI