1. Quy trình thực hiện

2. Diễn giải các bước trong quy trình thực hiện

Bước 1. Gửi yêu cầu dịch vụ Dây sau công tơ: BMĐ đăng ký dịch vụ này ở bất kỳ thời điểm nào của các dịch vụ cấp điện hạ áp, dịch vụ thay đổi công suất sử dụng điện, thay đổi vị trí thiết bị đo đếm. BMĐ truy cập website hoặc Ứng dụng CSKH App Mobile (App), Zalo page, chọn dịch vụ Dây sau công tơ. Nhập các thông tin đăng ký dịch vụ và tải các tài liệu lên theo quy định.

Bước 2. Thông báo thời gian khảo sát qua SMS/Email: BBĐ gửi thông báo cho BMĐ về thời gian thực hiện khảo sát.

Bước 3. Thực hiện khảo sát: BBĐ thực hiện khảo sát.

Bước 4. Lập dự toán vật tư: BBĐ thực hiện lập dự toán vật tư.

Bước 5. Gửi thông báo cho BMĐ về số tiền dịch vụ: BBĐ gửi thông báo cho BMĐ về số tiền cần phải nộp qua Email/SMS/App/Zalo page.

Bước 6. Nộp tiền: BMĐ thực hiện thanh toán tiền dịch vụ dây sau công tơ.

Bước 7. Lập HĐDV sau công tơ: BBĐ thực hiện lập dự thảo hợp đồng dịch vụ sau công tơ.

Bước 8. Thi công lắp đặt dây sau công tơ: BBĐ thực hiện thi công lắp đặt dây sau công tơ.

Bước 9. Xem và ký HĐDV sau công tơ qua ứng dụng hiện trường: Trường hợp BMĐ có mặt tại địa điểm cấp điện trong quá trình thi công, BBĐ và BMĐ sẽ xem, thống nhất nội dung Hợp đồng dịch vụ sau công tơ và sau đó BMĐ thực hiện ký số xác nhận giao dịch ngay tại hiện trường bằng OTP.

Bước 10. Gửi thông báo cho BMĐ về HĐDV sau công tơ: Trường hợp BMĐ không có mặt tại địa điểm cấp điện trong quá trình thi công, BBĐ sẽ gửi thông báo cho BMĐ về Hợp đồng dịch vụ sau công tơ và thống nhất nội dung.

Bước 11. Xem và ký HĐDV sau công tơ qua Web CSKH, App CSKH: BMĐ thực hiện đăng nhập vào Web CSKH/Ứng dụng CSKH App Mobile để xem nội dung hợp đồng dịch vụ sau công tơ và ký số. Trường hợp cần hiệu chỉnh nội dung, BMĐ sẽ phản hồi lại cho bên dịch vụ điện trên giao diện phần mềm.

Bước 12. Ký số HĐDV sau công tơ: BBĐ ký số hợp đồng dịch vụ sau công tơ.

Bước 13. Hoàn tất thủ tục dịch vụ: BBĐ hoàn tất các thủ tục nội bộ

3. Các hồ sơ giấy tờ ký kết giữa BBĐ và BMĐ được điện tử hóa

Hợp đồng dịch vụ dây sau công tơ.