* Bảng giá này chưa bao gồm thuế VAT

GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN (Theo Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/03/2019 của Bộ Công Thương)

TT Nhóm đối tượng khách hàng Giá bán điện 20/03/2019 (đồng/kWh)
1.1 Cấp điện áp từ 110 kV trở lên
a) Giờ bình thường 1,536
b) Giờ thấp điểm 970
c) Giờ cao điểm 2,759
1.2 Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV
a) Giờ bình thường 1,555
b) Giờ thấp điểm 1,007
c) Giờ cao điểm 2,871
1.3 Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV
a) Giờ bình thường 1,611
b) Giờ thấp điểm 1,044
c) Giờ cao điểm 2,964
1.4 Cấp điện áp dưới 6 kV
a) Giờ bình thường 1,685
b) Giờ thấp điểm 1,100
c) Giờ cao điểm 3,076
TT Nhóm đối tượng khách hàng Giá bán điện 20/03/2019 (đồng/kWh)
2.1 Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông
Cấp điện áp từ 6 kV trở lên 1,659
Cấp điện áp dưới 6 kV 1,771
2.2 Chiếu sáng công cộng; đơn vị hành chính sự nghiệp
Cấp điện áp từ 6 kV trở lên 1,827
Cấp điện áp dưới 6 kV 1,902
TT Nhóm đối tượng khách hàng Giá bán điện 20/03/2019 (đồng/kWh)
3.1 Cấp điện áp từ 22 kV trở lên
a) Giờ bình thường 2,442
b) Giờ thấp điểm 1,361
c) Giờ cao điểm 4,251
3.2 Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV
a) Giờ bình thường 2,629
b) Giờ thấp điểm 1,547
c) Giờ cao điểm 4,400
3.3 Cấp điện áp dưới 6 kV
a) Giờ bình thường 2,666
b) Giờ thấp điểm 1,622
c) Giờ cao điểm 4,587
TT Nhóm đối tượng khách hàng Giá bán điện 20/03/2019 (đồng/kWh)
4.1 Giá bán lẻ điện sinh hoạt
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1,678
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1,734
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2,014
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2,536
Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 2,834
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 2,927
4.2 Giá bán lẻ điện sinh hoạt dùng công tơ thẻ trả trước 2,461

GIÁ BÁN BUÔN ĐIỆN (Theo Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/03/2019 của Bộ Công Thương)

TT Nhóm đối tượng khách hàng Giá bán điện 20/03/2019 (đồng/kWh)
5.1 Giá bán buôn điện sinh hoạt
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1,403
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1,459
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 1,590
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 1,971
Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 2,231
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 2,323
5.2 Giá bán buôn điện cho mục đích khác 1,473
TT Nhóm đối tượng khách hàng Giá bán điện 20/03/2019 (đồng/kWh)
6.1 Thành phố, thị xã
6.1.1 Giá bán buôn điện sinh hoạt
6.1.1.1 Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1,568
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1,624
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 1,839
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2,327
Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 2,625
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 2,713
6.1.1.2 Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1,545
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1,601
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 1,786
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2,257
Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 2,538
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 2,652
6.1.2 Giá bán buôn điện cho mục đích khác 1,485
6.2 Thị trấn, huyện lỵ
6.2.1 Giá bán buôn điện sinh hoạt
6.2.1.1 Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1,514
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1,570
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 1,747
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2,210
Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 2,486
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 2,569
6.2.1.2 Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1,491
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1,547
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 1,708
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2,119
Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 2,399
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 2,480
6.2.2 Giá bán buôn điện cho mục đích khác 1,485
TT Nhóm đối tượng khách hàng Giá bán điện 20/03/2019 (đồng/kWh)
7.1 Giá bán buôn điện sinh hoạt
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1,646
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1,701
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 1,976
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2,487
Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 2,780
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 2,871
7.2 Giá bán buôn điện cho mục đích khác
  a) Giờ bình thường 2,528
  b) Giờ thấp điểm 1,538
  c) Giờ cao điểm 4,349
TT Nhóm đối tượng khách hàng Giá bán điện 20/03/2019 (đồng/kWh)
8.1 Giá bán buôn điện tại thanh cái 110 kV của trạm biến áp 110 kV/35-22-10-6 kV
8.1.1 Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp lớn hơn 100 MVA
a) Giờ bình thường 1,480
b) Giờ thấp điểm 945
c) Giờ cao điểm 2,702
8.1.2 Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp từ 50 MVA đến 100 MVA
a) Giờ bình thường 1,474
b) Giờ thấp điểm 917
c) Giờ cao điểm 2,689
8.1.3 Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp dưới 50 MVA
a) Giờ bình thường 1,466
b) Giờ thấp điểm 914
c) Giờ cao điểm 2,673
8.2 Giá bán buôn điện phía trung áp của trạm biến áp 110/35-22-10-6 kV
8.2.1 Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV
a) Giờ bình thường 1,526
b) Giờ thấp điểm 989
c) Giờ cao điểm 2,817
8.2.2 Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV
a) Giờ bình thường 1,581
b) Giờ thấp điểm 1,024
c) Giờ cao điểm 2,908
TT Nhóm đối tượng khách hàng Giá bán điện 20/03/2019 (đồng/kWh)
9.1 Giá bán buôn điện cho chợ 2,383

GIÁ BÁN ĐƯỢC QUY ĐỊNH THEO THỜI GIAN SỬ DỤNG TRONG NGÀY

Thứ 2 đến thứ bảy

Chủ nhật

GIỜ BÌNH THƯỜNG

Từ 04 giờ 00 đến 9 giờ 30 (05 giờ và 30 phút).

Từ 11 giờ 30 đến 17 giờ 00 (05 giờ và 30 phút).

Từ 20 giờ 00 đến 22 giờ 00 (02 giờ).

 

Từ 04 giờ 00 đến 22 giờ 00 (18 giờ).

GIỜ CAO ĐIỂM

Từ 09 giờ 30 đến 11 giờ 30 (02 giờ);

Từ 17 giờ 00 đến 20 giờ 00 (03 giờ).

 

Không có giờ cao điểm

GIỜ THẤP ĐIỂM

Tất cả các ngày trong tuần: từ 22 giờ 00 đến 04 giờ 00 sáng ngày hôm sau (06 giờ).

  • Khách hàng sử dụng cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được cấp điện qua máy biến áp chuyên dùng từ 25 kVA trở lên hoặc có sản lượng điện sử dụng trung bình ba tháng liên tục từ 2.000 kWh/tháng trở lên;
  • Đơn vị bán lẻ điện tại khu công nghiệp;
  • Đơn vị mua điện để bán lẻ điện ngoài mục đích sinh hoạt tại tổ hợp thương mại - dịch vụ - sinh hoạt;

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ GIÁ ĐIỆN

Hỏi: Tôi có thể tự lắp thêm công tơ đo đếm sau công tơ của Điện lực được không?

Theo quy định pháp luật, Điện lực chịu trách nhiệm từ công tơ trở về trước. Từ sau công tơ là tài sản, trách nhiệm của khách hàng sử dụng điện.

Trong luật không cấm khách hàng lắp thêm công tơ đo đếm sau công tơ điện lực. Do vậy, quý khách có thể lắp thêm công tơ để đối chứng nếu thấy cần thiết.

Tuy nhiên, công tơ đối chứng phải đảm bảo các yêu cầu về kiểm định để đảm bảo tính chính xác, tránh gây thắc mắc, hiểu lầm không đáng có.

Hỏi: Tôi có thể kiểm tra công tơ điện lắp đặt cho nhà mình đảm bảo tiêu chuẩn đo lường được không?

- Theo quy định, bên mua điện (khách hàng) được quyền yêu cầu bên bán điện (Điện lực) kiểm tra/kiểm định công tơ:

- Trường hợp bên mua điện không đồng ý kết quả kiểm tra/kiểm định, có thể tự chỉ định tổ chức kiểm định độc lập để kiểm tra lại:

+ Nếu xác định được thời gian thiết bị đo đếm điện không chính xác, bên bán điện phải hoàn trả lại tiền điện thực tế đã thu vượt hoặc được truy thu tiền điện còn thiếu của bên mua điện.

+ Nếu không xác định được thời gian thiết bị đo đếm điện chạy nhanh, bên bán điện phải hoàn trả lại tiền điện đã thu vượt trội theo thời hạn tính toán là 01 chu kỳ ghi chỉ số công tơ điện không bao gồm kỳ đang sử dụng điện nhưng chưa đến ngày ghi chỉ số.

+ Nếu thiết bị đo đếm điện đạt tiêu chuẩn thì bên mua điện (khách hàng) có trách nhiệm thanh toán chi phí kiểm định.

Hỏi: Công tơ điện có thể can thiệp để tăng chỉ số điện?

Công tơ điện lắp đặt cho khách hàng được kiểm định bởi các đơn vị có chứng nhận của Tổng cục đo lường và được niêm phong bằng chì niêm/tem dán. Bất cứ hành vi nào can thiệp vào công tơ điện để thay đổi chỉ số điện đều trái với pháp luật và có thể bị xử phạt tuỳ mức độ cụ thể.

Hỏi: Tại sao “giãn cách xã hội” quán tôi đóng cửa, không hoạt động, giảm bớt các thiết bị điện mà tiền điện tháng 4/2020 tăng cao?

Tiền điện tháng 4/2020 là số tiền khách hàng thanh toán cho lượng điện đã sử dụng từ tháng 3/2020 gối đầu sang tháng 4/2020 (phụ thuộc vào lịch ghi chỉ số điện đã thông báo đến khách hàng). Ví dụ: từ 10/3/2020 – 09/4/2020.
Trong khi đó, thời gian “giãn cách xã hội” là từ ngày 01/4/2020. Do vậy, quý khách vui lòng kiểm tra cửa hàng, quán xá… đóng cửa vào ngày mấy; còn những thiết bị nào đang sử dụng trong thời gian đóng cửa.
Đối chiếu với số chữ điện sử dụng trong khoảng thời gian đóng cửa với khoảng thời gian trước khi đóng cửa xem lượng điện tiêu thụ có giảm không. Kiểm tra để đề phòng khả năng hệ thống điện bị rò rỉ, chạm chập.
Quý khách có thể theo dõi, giám sát chỉ số điện HÀNG NGÀY tại website cskh.cpc.vn hoặc Ứng dụng CSKH trên smartphone…

Hỏi: Có không tình trạng ghi ít chữ điện tháng này để chuyển phần còn lại vào tháng sau, nhằm hưởng lợi giá điện bậc thang?

Không.

Việc ghi chỉ số được tuân thủ nghiêm ngặt theo quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, mỗi khách hàng sẽ có ngày ghi chỉ số định kỳ được ấn định cụ thể hàng tháng trong năm. Trường hợp có thay đổi ngày ghi do sắp xếp lại phiên ghi phù hợp đầu năm, hoặc chống quá tải trạm biến áp mùa nắng nóng (diễn giải cách khác: khi chuyển đường dây điện nhà KH đang đấu vào TBA quá tải sang TBA mới thì ngày GCS của KH sẽ theo ngày GCS của TBA mới)
Điện lực sẽ thông báo khách hàng trước khi thực hiện thay đổi.
Khách hàng có thể chủ động theo dõi, giám sát chỉ số điện hàng ngày tại website cskh.cpc.vn hoặc Ứng dụng CSKH trên smartphone...

Hỏi: Vậy nguyên nhân nào làm số chữ điện sử dụng của nhà tôi tăng cao trong tháng 04/2020

Đầu tiên, cần biết đây là hiện tượng có tính quy luật hằng năm, quý khách hàng có thể kiểm tra lịch sử sử dụng điện của mình các năm trước để thấy được quy luật này.

Việc hoá đơn tiền điện tháng 04 tăng cao đột biến so với tháng 03 có thể bắt nguồn từ các nguyên nhân sau:

- Kỳ hoá đơn tháng 04 ứng với chu kỳ sử dụng điện từ nửa cuối tháng 03/2020 có tổng cộng 31 ngày, tăng 02 ngày so với kỳ hoá đơn tháng 03/2020 chỉ có 29 ngày, như vậy tổng số chữ điện sử dụng của khách hàng đã tăng tương ứng khoảng 7% cho 02 ngày sử dụng điện này.

- Tháng 03,04 hằng năm, tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên thời tiết bắt đầu chuyển sáng mùa nắng nóng, dẫn đến nhu cầu sử dụng điện cho các thiết bị làm mát tăng cao, bản thân các thiết bị làm mát cũng phải hoạt động nhiều hơn khi có sự chênh lệch lớn giữa nhiệt độ ngoài trời và trong phòng, nên càng tốn nhiều điện hơn.

- Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, từ tháng 02/2020 học sinh sịnh viên được nghỉ học ở nhà; từ tháng 01/04/2020 thực hiện giãn cách toàn xã hội, người dân hạn chế ra đường, do đó nhu cầu sử dụng điện cho các thiết bị điện ở nhà cũng tăng cao.

- Ngoài ra, quý khách hàng cũng cần kiểm tra hệ thống điện gia đình để đề phòng khả năng rò rỉ, chạm chập điện.

Hỏi: Tại sao tiền điện sinh hoạt tháng 4/2020 của nhà tôi tăng cao hơn tháng 3/2020 trong khi tôi vẫn sử dụng như thế?

Trước hết cần phân biệt tiền điện và số chữ điện sinh hoạt đã sử dụng:

+ Quý khách hàng cần kiểm tra xem số chữ điện sinh hoạt sử dụng tháng 4/2020 tăng so với tháng 3/2020 hay không, và tăng bao nhiêu %?

+ Tiền điện = (số chữ điện định mức từng bậc thang) x (giá bán điện bậc thang tương ứng).

+ Như vậy, tiền điện tăng cao đột biến so với tháng trước là do tổng số chữ điện tăng cao, trong đó bậc càng cao thì giá bán càng cao. Cao nhất là bậc 6 (2.927 đồng).

Quý khách hàng có thể tham khảo video sau để hiểu rõ hơn cách tính hoá đơn tiền điện: https://www.youtube.com/watch?v=tx23W5PTtuQ

Hỏi: Điện lực có tăng giá điện không?

Điện lực không có quyền thay đổi giá bán điện. Giá bán điện hiện hành được Bộ Công thương quy định tại quyết định số 648/QĐ-BCT và áp dụng từ ngày 20/3/2019. Nhất là trong thời điểm dịch bệnh, EVN không có chủ trương tăng giá điện.

Hỏi: Điện lực có thông báo và thỏa thuận lại trong HĐMBĐ với KH về việc thay đổi giá điện?

- Lãnh đạo Bộ Công Thương và Tập Đoàn Điện lực Việt Nam đã họp báo chính thức về việc điều chỉnh giá điện vào chiều ngày 20/3/2019.

- EVNCPC đã đăng tải và niêm yết Quyết định 648/QĐ-BCT Quy định về giá bán điện từ ngày 20/3/2019 trên webiste cskh.cpc.vn nhằm thông báo rộng rãi đến tất cả khách hàng sử dụng điện.

- EVNCPC đã thực hiện chốt chỉ số công tơ trong ngày 20/3/2019 cho tất cả các khách hàng mua điện (trừ công tơ bán lẻ điện sinh hoạt) và thông báo đến khách hàng trong vòng 24 giờ.

- Theo thông tư số 19/2014/TT-BCT ngày 18/06/2014 về việc ban hành mẫu hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt: Điều 4, phần "Các điều khoản chung" nêu rõ:

1. Giá điện: Giá bán lẻ điện sinh hoạt theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Khi giá điện thay đổi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì giá mới được áp dụng và các bên không phải ký lại Hợp đồng.

nguồn tin từ:

http://www.moit.gov.vn/web/guest/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/gia-%C4%91ien-chinh-thuc-tang-them-144-%C4%91ong-kwh-tu-20-3-14231-22.html

 

Hỏi: Văn bản pháp lý liên quan đến việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội?

- Thông tư 190/TT-BTC ngày 11/12/2014 về quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội.

- Quyết định số 60/2014/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 về quy định tiêu chí hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện.

- Quyết định 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.

 

Hỏi: Khoản tiền EVN thu về sau khi tăng giá: Doanh thu tiền điện tăng lên bao nhiêu sau khi tăng giá? Sử dụng như thế nào?

Chia sẻ tại buổi họp báo về điều chỉnh giá điện, ông Đinh Quang Tri, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết sau khi tăng giá điện lần này, EVN sẽ thu về khoảng hơn 20.000 tỷ đồng.

Ông Tri cho biết, toàn bộ số tiền đó dùng để chi trả cho phần chi phí đầu vào tăng thêm, dự kiến khoảng 21.000 tỷ đồng. Sơ bộ gồm 7.000 tỷ đồng cho than, 6.000 tỷ cho chênh lệch tỷ giá khí trong bao tiêu, 3.825 tỷ đồng cho chênh lệch tỷ giá của nhà máy điện ngoài EVN. Ngoài ra, còn chi phí mua dầu, chênh lệch mua điện tăng lên...Như vậy ngành điện vẫn bị âm khoảng 1.000 tỷ đồng nếu chi trả hết các đối tác.

EVN sẽ tiếp tục phấn đấu tiết kiệm chi phí trong năm 2019.

nguồn tin từ:

https://infonet.vn/tang-gia-dien-co-them-20000-ty-dong-evn-chi-thu-ho-khong-duoc-xu-nao-post293902.info

 

Hỏi: Giá điện mới sẽ ảnh hưởng thế nào đến người nghèo?

Bộ Công Thương tiếp tục thực hiện theo quy định tại Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 07/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện.

Theo đó, hộ nghèo được hỗ trợ với mức hỗ trợ hàng tháng tương đương số lượng điện sử dụng 30 kWh/hộ/tháng. Hộ chính sách xã hội có lượng điện sử dụng không quá 50 kWh/ tháng được hỗ trợ với mức hỗ trợ hàng tháng, tương đương số lượng điện sử dụng 30 kWh/hộ/tháng.

nguồn tin từ:

https://bnews.vn/co-so-na-o-de-tang-gia-die-n-len-muc-8-36-/114825.html

 

Hỏi: Hộ khách hàng sinh hoạt phải trả thêm bao nhiêu tiền khi giá điện tăng 8,36%?

Trên web cskh.cpc.vn đã có chức năng "Tính hóa đơn tiền điện", quý khách hàng có thể tham khảo sử dụng để tính toán tiền điện.

Theo khảo sát của Bộ Công Thương, khách hàng sử dụng điện ở mức thấp chiếm tỷ lệ cao. Khách hàng sử dụng điện dưới 100kWh chiếm 35,8%; Khách hàng sử dụng trên 300kWh chiếm chưa đến 15%; Trên 400kWh chiếm khoảng 7%. Do đó mức độ tác động tăng giá không nhiều, cụ thể:

Hộ gia đình sử dụng dưới 50kWh/tháng tiền điện trả thêm khoảng 7.000 đồng;

Hộ gia đình sử dụng từ 50-100kWh/tháng tiền điện trả thêm khoảng 14.000 đồng;

Hộ gia đình sử dụng từ 100-200kWh/tháng tiền điện trả thêm khoảng 31.600 đồng;

Hộ gia đình sử dụng từ 200-300kWh/tháng tiền điện trả thêm khoảng 53.000 đồng;

Hộ gia đình sử dụng từ 400kWh/tháng trở lên, tiền điện trả thêm khoảng 77.200 đồng;

nguồn tin từ:

http://www.moit.gov.vn/web/guest/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/gia-%C4%91ien-chinh-thuc-tang-them-144-%C4%91ong-kwh-tu-20-3-14231-22.html

 

Hỏi: Tác động việc tăng giá điện đến các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh

nguồn tin từ:

http://www.moit.gov.vn/web/guest/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/gia-%C4%91ien-chinh-thuc-tang-them-144-%C4%91ong-kwh-tu-20-3-14231-22.html

 

Hỏi: Tăng giá điện ảnh hưởng thế nào đến tăng trưởng kinh tế và chỉ số giá tiêu dùng?

Bộ Công Thương và Tổng cục Thống kê tính toán, với mức tăng giá điện 8,36% thì sẽ làm giảm 0,22% GDP, và chỉ số giá tiêu dùng CPI sẽ tăng 0,29%. Giá điện tăng 8,36% thì CPI năm 2019 khoảng 3,3-3,9%, vẫn đảm bảo dưới 4% theo mục tiêu Quốc hội.

nguồn tin từ:

https://vnexpress.net/kinh-doanh/evn-thu-hon-20-000-ty-dong-tu-tang-gia-dien-8-36-3897442.html

 

Hỏi: Cơ sở thực hiện điều chỉnh giá bán điện?

Mức bán lẻ điện năm 2019 nằm trong khung giá bán lẻ điện bình quân do Thủ tướng Chính phủ quyết định tại Quyết định số 34/2017/QĐ-TTg ngày 25-7-2017. Theo Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg ngày 30-6-2017, mức tăng này do Bộ Công Thương quyết định điều chỉnh.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2017 của đoàn công tác liên bộ thực hiện, căn cứ quy định tại Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg, EVN có các văn bản trình phương án giá bán lẻ điện bình quân năm 2019. Bộ Công Thương đã chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra, rà soát các thông số đầu vào để tính toán giá điện năm 2019 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm các thông số của tất cả các khâu và phân bổ chênh lệch tỉ giá còn treo.v.v...để xây dựng phương án điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân.

nguồn tin từ:

http://www.moit.gov.vn/web/guest/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/gia-%C4%91ien-chinh-thuc-tang-them-144-%C4%91ong-kwh-tu-20-3-14231-22.html http://cand.com.vn/doanh-nghiep/Gia-dien-chinh-thuc-tang-8-36-tu-ngay-20-3-537419/

 

Hỏi: Giá bán lẻ điện bình quân 2019 là bao nhiêu?

Giá bán lẻ điện bình quân 2019 được điều chỉnh là 1.864,44 đồng/kWh (chưa gồm thuế VAT), tăng 8,36% so với t so với mức giá bán lẻ bình quân năm 2018 là 1,720.65 đồng/kWh.

nguồn tin từ:

https://evn.com.vn/d6/news/Bo-Cong-Thuong-dieu-chinh-gia-ban-le-dien-binh-quan-tu-ngay-2032019-9-134-23318.aspx