Dịch vụ cung cấp điện mới

Cấp điện hạ áp

Cấp điện trung áp

Theo dõi tiến độ cấp điện

Trình tự, thủ tục cấp điện


DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN

Thay đổi công suất sử dụng điện/Thay đổi loại công tơ

Thay đổi vị trí thiết bị đo đếm

Thay đổi mục đích sử dụng điện

Thay đổi định mức sử dụng điện

Thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện

Thay đổi thông tin đã đăng ký

Gia hạn hợp đồng mua bán điện

Chấm dứt hợp đồng mua bán điện

Kiểm tra công tơ và thiết bị đo đếm

Cấp điện trở lại theo khách hàng yêu cầu

Thay đổi hình thức thanh toán tiền điện

Xử lý báo mất điện

Thanh toán trực tuyến

Theo dõi tiến độ yêu cầu


CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ

Dịch vụ tra cứu thông tin

Tư vấn sử dụng dịch vụ điện

Lắp đặt dây dẫn từ sau công tơ đến nhà khách hàng

Giải đáp kiến nghị của khách hàng

Tư vấn thiết kế, xây dựng, nghiệm thu, bảo trì/bảo dưỡng, vận hành công trình điện