BÀI VIẾT HAY TRONG TUẦN


 • 25 - 01/01/2018 Tuần 7
  Chủ đề: DỊCH VỤ ĐIỆN
  Tác giả: Hồ Thị Phi
  Đơn vị: Phòng kinh doanh - Công ty Điện lực Quảng Trị
  Chức vụ: Phó Trưởng phòng

  QUY TRÌNH QUẢN LÝ DỊCH VỤ BÁN LẺ ĐIỆN NĂNG

 • 25 - 01/01/2018 Tuần 7
  Chủ đề: TỔNG HỢP CHUNG VỀ QUY TRÌNH KINH DOANH ĐIỆN
  Tác giả: Nguyễn Minh Luận
  Đơn vị: Phòng kinh doanh - Công ty Điện lực Quảng Trị
  Chức vụ: Trưởng phòng

  QUY TRÌNH KINH DOANH ĐIỆN NĂNG 2017 TỔNG HỢP NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN QUY ĐỊNH CHI TIẾT

 • 25 - 01/01/2018 Tuần 7
  Chủ đề: QUY TRÌNH GHI CHỈ SỐ CÔNG TƠ VÀ LẬP HOÁ ĐƠN TIỀN ĐIỆN
  Tác giả: Trần Lê Uyển Nhi
  Đơn vị: Phòng CSKH - Trung tâm CSKH Điện lực miền Trung
  Chức vụ: Điện thoại viên

  THAY ĐỔI QUY TRÌNH GHI CHỈ SỐ VÀ LẬP HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN: HOÀN THIỆN TỪ GÓC NHÌN THỰC TẾ

 • 25 - 01/01/2018 Tuần 7
  Chủ đề: DỊCH VỤ ĐIỆN
  Tác giả: Cao Thị Ly Na
  Đơn vị: Phòng CSKH - Trung tâm CSKH Điện lực miền Trung
  Chức vụ: Điện thoại viên

  NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý TRONG HỒ SƠ CẤP ĐIỆN MỚI THEO QĐ DVĐ

 • 18 - 25/12/2017 Tuần 6
  Chủ đề: TỔNG HỢP CHUNG VỀ QUY TRÌNH KINH DOANH ĐIỆN
  Tác giả: Hồ Thị Phi
  Đơn vị: Phòng kinh doanh - Công ty Điện lực Quảng Trị
  Chức vụ: Phó Trưởng phòng

  BÀI DỰ THI TÌM HIỂU QUY TRÌNH KINH DOANH (QTKD)

 • 18 - 25/12/2017 Tuần 6
  Chủ đề: DỊCH VỤ BÁN LẺ ĐIỆN NĂNG
  Tác giả: Nguyễn Thị Kim Anh
  Đơn vị: Phòng KTGS MBĐ - Công ty Điện lực Quảng Ngãi
  Chức vụ: Phó Trưởng phòng

  NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG “QUY TRÌNH DỊCH VỤ BÁN LẺ ĐIỆN NĂNG NĂM 2017”

 • 18 - 25/12/2017 Tuần 6
  Chủ đề: TỔNG HỢP CHUNG VỀ QUY TRÌNH KINH DOANH ĐIỆN
  Tác giả: Thái Dương Tuấn
  Đơn vị: Phòng kinh doanh - Công ty Điện lực Gia lai
  Chức vụ: Trưởng phòng

  TỔNG HỢP CHUNG QUY TRÌNH KDĐN 2017

 • 11 - 18/12/2017 Tuần 5
  Chủ đề: TỔNG HỢP CHUNG VỀ QUY TRÌNH KINH DOANH ĐIỆN
  Tác giả: Nguyễn Minh Luận
  Đơn vị: Phòng kinh doanh - Công ty Điện lực Quảng Trị
  Chức vụ: Trưởng phòng

  NHỮNG THAY ĐỔI CĂN BẢN VỀ KẾT CẤU TỔNG THỂ CỦA BỘ QUY TRÌNH KINH DOANH NĂM 2017

 • 11 - 18/12/2017 Tuần 5
  Chủ đề: DỊCH VỤ ĐIỆN
  Tác giả: Trần Duy Hưng
  Đơn vị: Phòng kinh doanh - Công ty Điện lực Gia lai
  Chức vụ: Chuyên viên

  QUY TRÌNH QUẢN LÝ DỊCH VỤ BÁN LẺ ĐIỆN NĂNG

 • 11 - 18/12/2017 Tuần 5
  Chủ đề: CẤP ĐIỆN
  Tác giả: Lê Văn Ánh
  Đơn vị: Phó Giám đốc - Điện lực Nam Buôn Mê Thuộc
  Chức vụ: Phó Giám đốc

  TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM THAY ĐỔI CƠ BẢN VỀ THỦ TỤC CẤP ĐIỆN

 • 11 - 18/12/2017 Tuần 5
  Chủ đề: DỊCH VỤ ĐIỆN
  Tác giả: Lê Thị Xuân Hương
  Đơn vị: Phòng CSKH - Trung tâm CSKH Điện lực miền Trung
  Chức vụ: Điện thoại viên

  NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT TRONG QUYẾT ĐỊNH SỐ 505/QĐ-EVN NGÀY 15/5/2017 VỀ CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ ĐIỆN

 • 04 - 11/12/2017 Tuần 4
  Chủ đề: DỊCH VỤ ĐIỆN
  Tác giả: Nguyễn Thị Minh
  Đơn vị: Phòng kinh doanh - Công ty Điện lực Gia lai
  Chức vụ: Chuyên viên

  QUY ĐỊNH VỀ CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ ĐIỆN "ĐƠN GIẢN - THUẬN TIỆN - CÔNG KHAI - DỄ KIỂM TRA - DỄ GIÁM SÁT"

 • 04 - 11/12/2017 Tuần 4
  Chủ đề: DỊCH VỤ ĐIỆN
  Tác giả: Huỳnh Thị Như Ngọc
  Đơn vị: Phòng CSKH - Trung tâm CSKH Điện lực miền Trung
  Chức vụ: Điện thoại viên

  QUY TRÌNH QUẢN LÝ THIẾT BỊ ĐO ĐẾM NĂM 2017 PHẢN ÁNH NỔ LỰC ĐỔI MỚI CỦA TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

 • 04 - 11/12/2017 Tuần 4
  Chủ đề: QUẢN LÝ THIẾT BỊ ĐO ĐẾM
  Tác giả: Lê Long Hà
  Đơn vị: Phòng CSKH - Trung tâm CSKH Điện lực miền Trung
  Chức vụ: Điện thoại viên

  QUY TRÌNH QUẢN LÝ THIẾT BỊ ĐO ĐẾM NĂM 2017 PHẢN ÁNH NỔ LỰC ĐỔI MỚI CỦA TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

 • 04 - 11/12/2017 Tuần 4
  Chủ đề: QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN
  Tác giả: Lê Thùy Dương
  Đơn vị: Phòng CSKH - Trung tâm CSKH Điện lực miền Trung
  Chức vụ: Điện thoại viên

  NHỮNG ĐIỂM ĐỔI MỚI VÀ HẠN CHẾ TRONG QUY TRÌNH KÝ KẾT VÀ QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN

 • 27 - 04/12/2017 Tuần 3
  Chủ đề: CẤP ĐIỆN
  Tác giả: Nguyễn Thị Minh
  Đơn vị: Phòng kinh doanh - Công ty Điện lực Gia lai
  Chức vụ: Chuyên viên

  QUY TRÌNH CẤP ĐIỆN

 • 20 - 27/11/2017 Tuần 2
  Chủ đề: DỊCH VỤ ĐIỆN
  Tác giả: Nguyễn Minh Luận
  Đơn vị: Phòng kinh doanh - Công ty Điện lực Quảng Trị
  Chức vụ: Trưởng phòng

  VẬN DỤNG PHÙ HỢP QUAN ĐIỂM “KHÁCH HÀNG MỚI” TRONG CÔNG TÁC CẤP ĐIỆN VÀ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN

 • 20 - 27/11/2017 Tuần 2
  Chủ đề: GIAO DỊCH KHÁCH HÀNG
  Tác giả: Phàng Thị Thu Hà
  Đơn vị: Phòng kinh doanh - Công ty Điện lực Đaknông
  Chức vụ: Chuyên viên

  MỤC TIÊU CAO NHẤT MÀ EVN HƯỚNG TỚI LÀ “SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG”,

 • 20 - 27/11/2017 Tuần 2
  Chủ đề: QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN
  Tác giả: Nguyễn Thị Minh
  Đơn vị: Phòng kinh doanh - Công ty Điện lực Gia lai
  Chức vụ: Chuyên viên

  QUY TRÌNH KÝ KẾT VÀ QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN

 • 20 - 27/11/2017 Tuần 2
  Chủ đề: QUY TRÌNH GHI CHỈ SỐ CÔNG TƠ VÀ HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN
  Tác giả: Trần Duy Hưng
  Đơn vị: Phòng kinh doanh - Công ty Điện lực Gia lai
  Chức vụ: Chuyên viên

  QUY TRÌNH GHI CHỈ SỐ CÔNG TƠ VÀ HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN

 • 13 - 20/11/2017 Tuần 1
  Chủ đề: CẤP ĐIỆN
  Tác giả: Đoàn Gia Minh
  Đơn vị: Phòng kinh doanh - Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế
  Chức vụ: Phó Trưởng phòng

  NHỮNG THAY ĐỔI TÍCH CỰC VÀ NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN

 • 13 - 20/11/2017 Tuần 1
  Chủ đề: DỊCH VỤ ĐIỆN
  Tác giả: Nguyễn Thị Vĩnh Hiền
  Đơn vị: Phòng kinh doanh - Công ty Điện lực Bình Định
  Chức vụ: Phó trưởng phòng

  MỘT VÀI SUY NGHĨ KHI ĐỌC QUY ĐỊNH CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ ĐIỆN