Bản tin EVNCPCnews 03: Chúc mừng năm mới

  • Cập nhật ngày 22/01/2020

Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị trong Bản tin EVNCPCnews số 03 của Tổng công ty Điện lực miền Trung. Những thông tin tiêu điểm cũng như lời chúc mừng năm mới của Tổng giám đốc EVNCPC sẽ được cập nhật trong Bản tin. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi!

Ban Truyền thông