PC Quảng Trị sửa chữa điện miễn phí cho 200 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

  • Cập nhật ngày 12/12/2019

Thực hiện nội dung chương trình tri ân khách hàng năm 2019, PC Quảng Trị đã tổ chức sửa chữa, thay thế hệ thống điện sinh hoạt cho gần 200 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn trên địa bàn.


Minh Thành-Vương Thủy