31 công trình “Thắp sáng đường quê” tại các thôn/làng vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số của tỉnh Gia Lai

  • Cập nhật ngày 12/12/2019

Bắt đầu thực hiện từ năm 2015, chương trình “Thắp sáng đường quê” đến nay đã được PC Gia Lai triển khai được 31 công trình với tổng kinh phí gần nửa tỷ đồng. Riêng trong năm 2019, có 4 công trình “Thắp sáng đường quê” được PC Gia Lai thực hiện tại 4 huyện của tỉnh gồm: Chư Sê, Đức Cơ, Mang Yang và Kông Chro với tổng khối lượng 3,1km đường dây, 4 bộ điều khiển với gần 47 cần và bóng đèn; phục vụ cho hàng ngàn hộ dân nghèo sinh sống tại các vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn, vùng biên giới của tỉnh.


Tổ TTV PC Gia Lai