PC Gia Lai: Vì sự phát triển bền vững và niềm tin của khách hàng

  • Cập nhật ngày 09/12/2019

Trong những năm qua, PC Gia Lai đã nỗ lực hết mình và đạt được những thành tựu đáng kể, góp phần quan trọng của mình trong việc cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Gia Lai.


Tổ TTV PC Gia Lai