Điện lực Đắk Song triển khai các hoạt động Tri ân khách hàng năm 2019

  • Cập nhật ngày 03/12/2019

Nằm trong chương trình tháng Tri ân khách hàng năm 2019, vừa qua, Điện lực Đắk Song thuộc PC Đắk Nông đã tiến hành sửa chữa, lắp đặt miễn phí hệ thống điện sinh hoạt gia đình cho 10 hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song. Hỗ trợ 30% chi phí lắp đặt, cấp điện mới cho người dân.


Đài Truyền hình huyện Đắk Song