Mỗi gia đình - một hoàn cảnh và sự sẻ chia từ ngành điện

  • Cập nhật ngày 28/11/2019

Hệ thống điện trong nhà của 200 hộ dân nghèo đều đã xuống cấp và hư hỏng. PC Phú Yên đã tiến hành chỉnh trang đường dây, thay thế bằng các thiết bị mới miễn phí để đảm bảo an toàn. Ngoài việc tư vấn sử dụng điện, các hộ còn nhận được nhiều phần quà thiết thực cho cuộc sống hiện tại.


PC Phú Yên