EVNCPC: Hướng đến sự hài lòng cao nhất của khách hàng

  • Cập nhật ngày 15/12/2015


Phóng sự eTV thực hiện trong Tháng "Tri ân khách hàng" của Tổng công ty Điện lực miền Trung.Ban QHCĐ