PC Đắk Lắk: Hội nghị khách hàng năm 2019

  • Cập nhật ngày 27/11/2019

Ngày 22/11, PC Đăk Lắk đã tổ chức Hội nghị tri ân khách hàng năm 2019. Tham dự có 150 khách hàng, đại diện cho hơn 540 ngàn khách hàng đơn vị đang trực tiếp bán điện.


PC Đắk Lắk