Tuổi trẻ Quảng Nam thắp sáng đường quê

  • Cập nhật ngày 25/11/2019

Hưởng ứng các hoạt động tri ân khách hàng năm 2019, Đoàn cơ sở PC Quảng Nam tình nguyện đảm nhận thực hiện chương trình “Thắp sáng đường quê” và triển khai vào ngày thứ Bảy. Tuổi trẻ mỗi điện lực khu vực thực hiện một công trình với tinh thần tri ân khách hàng sử dụng điện và chia sẻ với cộng đồng xã hội, nhất là người dân nông thôn, miền núi.


PC Quảng Nam