PC Gia Lai - Vì niềm tin của khách hàng

  • Cập nhật ngày 22/11/2019

Nâng cao chất lượng trong cung cấp điện và dịch vụ, đảm bảo độ tin cậy cũng như niềm tin của khách hàng đối với đơn vị là mục tiêu mà PC Gia Lai đã và đang chú trọng thực hiện. Theo đó, ngoài những đầu tư để sửa chữa, cải tạo và nâng cấp hệ thống lưới điện trên địa bàn; trong Tháng “Tri ân khách hàng” hàng năm, nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa cũng đã được Công ty triển khai - tất cả vì niềm tin của khách hàng.


Tổ TTV PC Gia Lai