PC Gia Lai thúc đẩy thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt và điện tử hóa các dịch vụ điện

  • Cập nhật ngày 19/11/2019

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cũng như thực hiện Đề án của Chính phủ về phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020, PC Gia Lai đã và đang thúc đẩy triển khai thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt và điện tử hóa các dịch vụ của ngành điện. Đây được xem là một trong những đột phá hướng tới sự phát triển bền vững của đơn vị cũng như đáp ứng ngày càng tốt hơn các dịch vụ cho khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh.


Tổ TTV PC Gia Lai