PC Quảng Bình: Tổ chức Hội nghị khách hàng năm 2019

  • Cập nhật ngày 13/11/2019

Ngày 07/11/2019, PC Quảng Bình đã long trọng tổ chức Hội nghị khách hàng năm 2019. Tham dự buỗi lễ có ông Nguyễn Xuân Quang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban ngành trên địa bàn; ông Thái Hồng Quân - Giám đốc PC Quảng Bình cùng ban lãnh đạo Công ty và lãnh đạo các phòng ban, các điện lực trực thuộc của Công ty và hơn 150 đại biểu là các khách hàng lớn, khách hàng sinh hoạt tiêu biểu, các đối tác thu hộ tiền điện.


Tổ TTV PC Quảng Bình