PC Đắk Nông: Nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng

  • Cập nhật ngày 20/09/2019

Luôn cấp điện đúng thời gian quy định, giảm thời gian mất điện, đẩy mạnh ứng dụng chăm sóc khách hàng, đa dạng hóa hình thức thu tiền điện… là những nỗ lực của PC Đắk Nông nhằm đổi mới công tác kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng trong thời gian qua.

PC Đắk Nông