EVNCPC đưa vào vận hành Trung tâm dữ liệu (Data Center)

  • Cập nhật ngày 15/12/2015

Phóng sự truyền hình do EVNCPC phối hợp với VTV Đà Nẵng thực hiện.

VTV Đà Nẵng