PC Quảng Ngãi: Hướng đến sự hài lòng Khách hàng trong thực thi VHDN

  • Cập nhật ngày 12/06/2019

Công ty Điện lực Quảng Ngãi (PC Quảng Ngãi), hiện đang quản lý, bán điện cho hơn 359.061 khách hàng trên địa bàn. Thời gian qua, PC Quảng Ngãi không ngừng đẩy mạnh công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng, nhằm đưa hình ảnh của ngành điện đến gần hơn với khách hàng, hướng đến sự hài lòng của khách hàng sử dụng điện.


Nguyễn Tuân - Kiều Trinh