10 hoạt động nổi bật của EVNCPC năm 2018

  • Cập nhật ngày 27/02/2019

Tổng công ty Điện lực miền Trung hiện có 23 đơn vị thành viên, 8 công ty liên kết, công ty có cổ phần vốn góp, hoạt động trên địa bàn 13 tỉnh thành phố miền Trung - Tây Nguyên. Có thể nói, năm 2018 đã ghi dấu ấn về thành quả suốt cả 5 năm nỗ lực của EVNCPC qua các hoạt động nổi bật sau đây:

Ban QHCĐ