Phóng sự: Từ sự tận tâm

  • Cập nhật ngày 27/11/2018

Thời gian qua, với sự đồng lòng, nỗ lực không mệt mỏi của hơn 11 ngàn CBCNV, người lao động, trong hoạt động của mình, EVNCPC đã, đang và sẽ không ngừng nâng cao chất lượng, xây dựng hình ảnh, uy tín ngành điện, là người bạn đáng tin cậy, hết lòng vì khách hàng sử dụng điện trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Điều đó thể hiện sự cao quý trong đức tính tận tâm của những con người ngành điện. Đây là một trong những giá trị văn hóa cốt lõi của Tổng công ty Điện lực miền Trung.

Ban QHCĐ