CPCCSKH: Một số sự kiện nổi bật trong 3 năm kể từ ngày thành lập (07/2015 - 07/2018)

  • Cập nhật ngày 30/07/2018

Nhằm thực hiện các mục tiêu dài hạn trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng của ngành điện nói chung và EVNCPC nói riêng, ngày 1/7/2015 EVNCPC ra Quyết định thành lập Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Trung (CPCCSKH) và đến ngày 9/7/2015, Trung tâm chính thức khai trương và đi vào hoạt động, cho đến nay vừa tròn 3 năm. Đây không phải là khoảng thời gian ngắn và cũng không quá dài nhưng bằng tất cả sự nỗ lực và đồng lòng của toàn thể CBCNV, Trung tâm đã gặt hái được những thành quả đáng kể, góp phần gìn giữ và nâng cao uy tín, hình ảnh của ngành với khách hàng sử dụng điện và toàn xã hội.

Quang Sáng