EVNCPC: Vì một Trái đất xanh hơn

  • Cập nhật ngày 29/03/2018

Chiều ngày 24/3/2018, tại TP Đà Nẵng, Sở Công thương, PC Đà Nẵng và Công ty Truyền tải điện 2 cùng phối hợp tổ chức chương trình Hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất 2018. Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Sở Công thương, các Sở, Ban ngành thành phố; đại diện lãnh đạo EVNCPC, PC Đà Nẵng, Công ty Truyền tải điện 2 cùng hơn 200 đoàn viên thanh niên đến từ các Chi đoàn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.Ban QHCĐ