EVNCPC: Cung cấp 100% dịch vụ điện trực tuyến

  • Cập nhật ngày 25/12/2017

Với mục tiêu đẩy mạnh khoa học công nghệ trong công tác dịch vụ khách hàng, EVNCPC đã bắt đầu cung cấp các loại dịch vụ trực tuyến cho khách hàng sử dụng điện từ ngày 01/6/2016. Khi có yêu cầu về dịch vụ, khách hàng có thể đăng ký trực tuyến trên trang web www.cskh.cpc.vn hoặc thông qua hình thức gọi điện đến tổng đài chăm sóc khách hàng 19001909 mà không cần phải đến trực tiếp tại quầy giao dịch Điện lực như trước đây. Tiếp nối kết quả này, EVNCPC đã mở rộng việc cung cấp dịch vụ trực tuyến cho tất cả các dịch vụ điện theo Quyết định số 505/QĐ-EVN ngày 15/5/2017 của EVN, bao gồm các nhóm dịch vụ cung cấp điện mới, thực hiện hợp đồng mua bán điện và dịch vụ hỗ trợ. Phương thức đăng ký trực tuyến đã đưa khách hàng đến gần hơn với các dịch vụ ngành điện, phù hợp với xu hướng phát triển của nền kinh tế số trong giai đoạn hiện nay.

EVNCPC