Cung cấp dịch vụ điện trên Cổng dịch vụ công tỉnh Thưa Thiên Huế

  • Cập nhật ngày 19/12/2017

Từ ngày 15/12/2017, Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Thừa Thiên Huế chính thức cung cấp thông tin và cho phép đăng ký trực tuyến dịch vụ điện trực tiếp trên cổng.


Đài PTTH Thừa Thiên Huế