Ứng dụng năng lượng mặt trời vào đời sống

  • Cập nhật ngày 14/07/2017

Đầu tư phát triển năng lượng tái tạo từ nước, nắng, gió, sinh khối, địa nhiệt … để có thêm nguồn năng lượng sạch, giảm ô nhiễm, giảm khí thải nhà kính và chủ động nguồn năng lượng đang là xu hướng trong các năm qua tại Việt Nam nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng. Chuyên mục chào ngày mới do Đài Truyền thanh - Truyền hình Gia Lai thực hiện.