Clip “Tăng cường tuyên truyền phòng chống cháy nổ do chập điện tại các chợ”

  • Cập nhật ngày 07/07/2017

Hiện đang vào mùa khô, để đảm bảo an toàn về phòng chống cháy nổ, đặc biệt là các tiểu thương đang kinh doanh tại các chợ, PC Phú Yên phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường công tác tuyên truyền về phòng chống cháy nổ do chập điện tại các chợ trên địa bàn huyện Sơn Hòa.