Đảo Bé Lý Sơn có điện mặt trời để sử dụng vào cuối năm 2017

  • Cập nhật ngày 12/06/2017

Hiện tại. người dân đảo Bé huyện Lý Sơn đang sử dụng điện qua hai tổ máy diesel do PC Quảng Ngãi lắp đặt, vận hành cung cấp điện 24/24h. Cuối năm 2017, người dân trên đảo sẽ có thêm điện mặt trời để sử dụng.