Video về những nguy cơ gây sự cố lưới điện và biện pháp phòng ngừa

  • Cập nhật ngày 26/11/2015

Trang tin điện tử EVNCPC xin giới thiệu độc giả phóng sự về các nguy cơ có thể dẫn đến sự cố lưới điện cùng với những khuyến nghị về an toàn điện trong nhân dân do Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng thực hiện.

Theo DRT