Clip Tuyên truyền tiết kiệm điện trường học: Nhiều màu sắc, rộn tiếng cười

  • Cập nhật ngày 26/05/2017

Trong hai tháng 4 và 5/2017, Công ty Điện lực Đà Nẵng đã triển khai tuyên truyền tiết kiệm điện tại nhiều trường học trường học trên địa bàn thành phố. Bằng cách lồng ghép nội dung tiết kiệm điện gần gũi, thiết thực, hội thi đã là sân chơi để các em bộc lộ tài năng hát, múa, hùng biện, diễn kịch…, đưa tiết kiệm điện gần gũi hơn với lứa tuổi học trò.


Tổ TTTT - PC Đà Nẵng