PC Gia Lai: Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, nâng cao chất lượng dịch vụ, chăm sóc khách hàng

  • Cập nhật ngày 24/05/2017

Những năm gần đây, PC Gia Lai không ngừng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các hoạt động điều hành, sản xuất, kinh doanh. CNTT thực tế đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng suất lao động, cải tiến dịch vụ, nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng dùng điện. Phóng sự do PC Gia Lai phối hợp với Đài Truyền thanh - Truyền hình thành phố Pleiku thực hiện.