PC Quảng Nam phát động cuộc thi "Tiết kiệm điện trong gia đình năm 2017"

  • Cập nhật ngày 15/05/2017

Vừa qua, tại Huyện ủy Duy Xuyên, PC Quảng Nam phối hợp với UBND huyện Duy Xuyên tổ chức phát động phong trào tiết kiệm điện và cuộc thi “Tiết kiệm điện trong gia đình năm 2017”, nhằm mục đích nâng cao nhận thức, tạo thói quen, kỹ năng sử dụng điện tiết kiệm của mỗi thành viên trong gia đình, xây dựng mô hình gia đình tiết kiệm điện, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.


QRT