PC Quảng Bình tổ chức ngoại khóa "Học sinh tìm hiểu kiến thức tiết kiệm điện"

  • Cập nhật ngày 12/05/2017

Nhằm từng bước nâng cao hiểu biết và ý thức sử dụng điện hiệu quả trong tầng lớp học sinh qua đó tác động đến ý thức tiết kiệm điện của mọi gia đình. Ngày 08/05/2017, PC Quảng Bình đã tổ chúc buổi ngoại khóa: "Học sinh tìm hiểu kiến thức tiết kiệm điện" tại trường THCS Đồng Phú, TP Đồng Hới. Sau đây là clip do PC Quảng Bình thực hiện.

PC Quảng Bình