Phóng sự eTV: Hội nghị khách hàng sử dụng điện năm 2017

  • Cập nhật ngày 03/05/2017

Vào cuối tháng 4/2017 tại Đà Nẵng, EVNCPC tổ chức Hội nghị khách hàng năm 2017 với sự tham gia của 100 khách hàng lớn, quan trọng đại diện cho hơn 3,7 triệu khách hàng sử dụng điện của Tổng công ty tại 13 tỉnh, thành phố miền Trung - Tây Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng xem ghi nhận tại Hội nghị qua clip sau đây:


Nguyễn Phượng - Kim Vương - Minh Bảo